Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Nidaros skytterlag
i Uttrøndelag skyttersamlag

Søknad om medlemskap

---

Ved innsending av søknad om medlemskap bekrefter jeg samtidig å ha lest og akseptert nedenforstående utdrag fra grunnregler for Det frivillige Skyttervesen:

 

§ 1-1 Det frivillige Skyttervesens formål er å fremme god våpenkultur og praktiske skyteferdigheter, samt sikre tilgang til en desentralisert skytebanestruktur, til nytte for Forsvaret og samfunnet for øvrig

 

§ 1-2 Det frivillige Skyttervesens mål skal søkes nådd gjennom ungdoms- og rekrutteringsarbeid, instruksjon i våpenbruk, samt øving og konkurranse i bane- og feltmessige skytinger

 

§ 1-3 Det frivillige Skyttervesen består av tilsluttede skytterlag, skyttersamlag og Skyttertinget, samt det utøvende organ Norges Skytterstyre

 

§ 1-4 Norske statsborgere og personer med permanent oppholdstillatelse som respekterer gjeldende lover og bestemmelser, kan være medlemmer av et tilsluttet skytterlag. Ungdom under 18 år med midlertidig oppholdstillatelse kan være medlemmer i skytterlag på lik linje med norske ungdommer

 

Du er dessuten forpliktet å følge DFS sine regler for øvrig. Fullstendig regelverk for Det frivillige Skyttervesen finnes i Skytterboka, som også kan bestilles gjennom skytterlaget eller direkte fra Skytterkontoret.

 

Vi trenger følgende opplysninger om deg:

  • Navn (både fornavn og etternavn)
  • Postadresse
  • Fødselsdato
  • E-postadresse
  • Mobilnummer
  • Eventuelt medlemskap i annet DFS lag
  • Ønske om klassesetting (Standard er kikkertklassen)

 

Send søknad om medlemskap med ovenstående opplysninger til: nidaros@skytterlag.no