Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Nidaros skytterlag
i Uttrøndelag skyttersamlag

Søknad om medlemskap

Påmeldingsskjema

Jeg har lest og akseptert nedenforstående utdrag fra grunnregler for Det frivillige Skyttervesen, og søker herved opptak i Nidaros Skytterlag.

§ 1-1 Det frivillige Skyttervesens formål er å fremme god våpenkultur og praktiske skyteferdigheter, samt sikre tilgang til en desentralisert skytebanestruktur, til nytte for Forsvaret og samfunnet for øvrig

 

§ 1-2 Det frivillige Skyttervesens mål skal søkes nådd gjennom ungdoms- og rekrutteringsarbeid, instruksjon i våpenbruk, samt øving og konkurranse i bane- og feltmessige skytinger

 

§ 1-3 Det frivillige Skyttervesen består av tilsluttede skytterlag, skyttersamlag og Skyttertinget, samt det utøvende organ Norges Skytterstyre

 

§ 1-4 Norske statsborgere og personer med permanent oppholdstillatelse som respekterer gjeldende lover og bestemmelser, kan være medlemmer av et tilsluttet skytterlag. Ungdom under 18 år med midlertidig oppholdstillatelse kan være medlemmer i skytterlag på lik linje med norske ungdommer

 

Dessuten er en forpliktet etter DFS' regler for øvrig. Fullstendig regelverk for Det frivillige Skyttervesen finnes i Skytterboka, som kan bestilles gjennom skytterlaget eller direkte fra Skytterkontoret

Adresse:

Det frivillige Skyttervesen, Postboks 298 Økern, 0511 OSLO.

- - -