Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Nidaros skytterlag
i Uttrøndelag skyttersamlag

Reservasjon 15m bane

Elektronisk reservasjon av 15 meterbanen under koronaepidemieen

Grunnet smittevernhensyn er det kun tillatt med 2 -to- skyttere på banen til enhver tid. Dette har i perioder medført at banen er blitt en knapphetsressurs

For å bøte på dette har det i en tid vært plassert ut en bok på skytebanen, slik at skyttere kunne reserve banen og dermed unngå kollisjon med andres ønsker. Dette oppleves imidlertid som tungvindt, all den tid man må være fysisk tilstede på banen for å kunne gjøre reservasjoner

Det har vært fremmet ønske om å kunne gjøre dette via nettet i stedet, og vi har nå etablert et system basert på Google sheets, hvor man kan gjøre reservasjoner i et regneark basert på dato og ønsket tidspunkt for trening

For å kunne bruke systemet må følgende forutsetninger være oppfylt:

  1. Du må etablere en gratis konto hos Google.com
  2. Du må få kontonavnet ditt, i form av en e-postadresse, registrert i systemet

 

Kontakt Per Arne Enstad på e-post eller SMS 93091420 for å få Google-kontoen din reservert i systemet

Når du trykker på lenka nederst, vil du få beskjed om å logge deg inn på Google-kontoen og når dette er gjort vil du få tilgang til å redigere på regnearket

Vi innser at noen av våre skyttere kan ha problemer med å benytte denne tjenesten. For å få reservert treningstid kan disse kontakte enten Fridtjof eller Per Arne for å dette gjort. Vi kan nås på e-post eller telefon:

Per Arne Enstad tlf 930 91 420, Fridtjof Dypveit tlf 915 10 695

 

Du kommer til regnearket ved trykke på denne lenken