Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Nidaros skytterlag
i Uttrøndelag skyttersamlag

Instruksjon for renhold på 15-metersbanen

Eksempel på korrekt rengjøring foran standplass

Etter skyting tar det lang tid før alt blystøv har lagt seg på gulvet. Gulvet skal derfor rengjøres både før og etter skyting.

Rengjøring av gulvet skal utføres med våtmopp og utført renhold utkvitteres i renholdsprotokoll med dato og tid, hva som er gjort, samt signatur.

Hvert halvår skal det utføres hovedrengjøring av banen. Kulefang tømmes for bly og det rengjøres spesielt nøye under og bak kulefang. Ved slik rengjøring skal tak, vegger og gulv vaskes, og det skal skiftes filter i ventilasjonsaggregatet.

Skifting av filter er beskrevet i "Drift- och skötselinstruksjoner" som du finner i en plastlomme i fronten av luftbehandlingsaggregatet.