Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Nidaros skytterlag
i Uttrøndelag skyttersamlag

Justering av framtrekk på 15-metersskivene

Still rett diagnose

Hvis sikteblinken er utskutt så skyldes dette at gummibandet ikke har hatt nødvendig framdrift på en stund. Dette kan enten skyldes feilmontering av bandet,  en mekanisk feilfunksjon, eller at innstillingene av framtrekket i monitoren har blitt satt til null av en eller annen grunn.

NB! Uansett årsak må du IKKE trekke i gummibandet for å få fram en "ren" sikteblink. Dette vil ødelegge motoren og skiva må repareres før den kan brukes igjen.

 

Undersøk først om problemet er av mekanisk art

Sjekk om gummibandet kan ha kilt seg fast. Dette kan skje hvis tilførselsrullen ikke er sentrert godt nok på valsen, men det mest vanlige er at problemet ligger i pressvalsen nederst på skiva. Rett feilen før du fortsetter skytingen.

 

Feil i innstillingene i monitoren

Fra tid til annen opplever vi at fremdriftsparameterene "Motor frekvens" og "Motor lengde" blir satt til null, med manglende framtrekk som resultat. Foreløpig vet vi ikke den nøyaktige årsaken til dette, men mistenker en programmeringsfeil som av og til kommer til syne ved overgang mellom treningsskyting og PC-styring og v.v.

Begge disse parameterene skal settes til verdien 3 (tre) for å få korrekt framtrekk. Du kommer fram til bildet ovenfor ved å trykke knapp D) "Meny" og deretter velge "Programinnstillinger" fra menyen.