Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Nidaros skytterlag
i Uttrøndelag skyttersamlag

Justering av LED-lys på 15-metersskivene

Styrepanel for LED-belysning

Kontrollerkort for LED-belysning på 15-meterskivene

LED-belysningen justeres ved å trykke og holde inne blå bryter (SW1 til høgre på baksiden av stålplaten) til lyset blinker, og deretter trykke 1 til 6 ganger til ønsket lysnivå. Det valgte lysnivået lagres automatisk etter ca 3 sekunder, dette bekreftes med et kort blink