Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Nidaros skytterlag
i Uttrøndelag skyttersamlag

Ventilasjon av 15-metersbanen

Styringspanel for avtrekksvifte

Før skyting startes må ventilasjonsanlegget igangsettes:

  • Lokaliser operatørpanelet, det er plassert til venstre for sikringsskapet (se illustrasjon ovenfor)
  • Åpne lokket som dekker tastene på panelet. Lokket er hengslet i underkant og kan vippes ut
  • Bruk piltastene til å navigere opp/ned og inn/ut av menyvalg
  • Bruk "OK"-knappen til å bekrefte valget
  • Fra undermeny "Driftsmodus" velges følgende:

 

Etter endt skyting

  • Ventilasjonsanlegget stanses fra undermeny "Driftsmodus", velg  "Manuell AV"

 

Vær oppmerksom på at ventilasjonsanlegget fortsetter å gå i ca 3 minutter etter at det er slått av fra operatørpanelet.

Dersom det ikke er strøm på operatørpanelet, kontroller at:

 

NB! Det skal IKKE gjøres andre endringer i oppsett og/eller innstillinger av spjeld/ventiler!