Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Nidaros skytterlag
i Uttrøndelag skyttersamlag

100 meter

Instruks for bruk av 100-metersbanen

OBS! Anlegget må IKKE brukes under tordenvær eller hvis tordenvær kan ventes i løpet av planlagt skyteøkt.

Foran sesongen 2016 er det installert fiberoptisk forbindelse mellom grav og standplass. Dette forenkler forberedelsene til skyting vesentlig da det ikke lenger er behov for å plugge ut/inn forbindelser - verken i grava eller i kommandobua.

 

Før du starter treningsskyting

 • Forflytt deg til grava og verifiser at takplatene over skivene er i åpen posisjon. I motsatt fall åpnes taket med det hydrauliske systemet som styrer takplatene
 • Kjør skivene opp i øvre stilling ved hjelp av styringspanelet for skiveheisen
 • Plasser ut monitorene på nummererte plasser på standplassen
 • Slå på driftsspenning på anlegget ved hjelp av hovedbryteren i kommandobua
 • Dersom monitorene er låst til PC-styring (grunnet feilaktig avslutning av MLleder), så kan dette løses ved å ta ett av følgende grep:
  • Start MLleder på dataanlegget og sett monitorene i treningsmodus derfra
  • Hold inn knapp A) på monitorene i 4 sekunder, deretter et kort trykk på knapp D)
 • Om ønskelig, velg ønsket skyteprogram og kaliber på monitoren (Innstillinger->skyteprogram)

 

Under treningsskyting

 • Hvis du ønsker å få utskrift av skytingen, så må dataanlegget i kommandobua være påslått og MLleder må dessuten være startet i treningsmodus. Printeren må også være påslått 

 

Etter at treningsskytingen er ferdig

 

Hvis anlegget skal brukes til stevner/konkurranser gjelder følgende i tillegg:

 • Slå på dataanlegget og start programmene MLres, MLleder og MLvis og følg deretter vanlig prosedyre for konkurranseskyting
 • Sett alltid systemet tilbake til treningsmodus etter endt skyting. Dette gjøres ved å svare JA på spørsmålet: "Vil du sette systemet til treningsmodus?" når MLleder avsluttes.