Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Nidaros skytterlag
i Uttrøndelag skyttersamlag

15 meter

Instruks for bruk av 15-metersbanen

Før du starter treningsskyting

 • Slå på hovedbryteren
 • Vask gulvet foran standplass og skiver for å fjerne blystøv som har falt ned siden siste skyting
 • Sjekk at skivene har tilstrekkelig med gummiduk på tilførselssrullene
 • Sjekk at gummiduken har hatt korrekt framtrekk under foregående økt (ikke "utskutt" sentrum), sjekk framtrekket i motsatt fall
 • Start ventilasjonsanlegget
 • Dersom monitorene er låst til PC-styring (grunnet feilaktig avslutning av MLleder), så kan dette løses ved å ta ett av følgende grep:
  • Start MLleder på dataanlegget og sett monitorene i treningsmodus derfra
  • Hold inn knapp A) på monitorene i 4 sekunder, deretter et kort trykk på knapp D) 
 • Om ønskelig, velg ønsket skyteprogram på monitoren (Innstillinger->skyteprogram)
 • Hvis ønskelig, juster LED-belysningen på skivene 

 

 Under treningsskyting

 • I treningsmodus kan skiveheisen styres fra monitor med menyvalg B) Skiveheis
 • OBS! Hvis du ønsker å få utskrift av skytingen, så må dataanlegget være påslått og MLleder må dessuten være startet i treningsmodus. Printeren må også være påslått

 

Etter at treningsskytingen er ferdig

 

Hvis anlegget skal brukes til stevner/konkurranser gjelder følgende i tillegg:

 • Slå på dataanlegget og start programmene MLres, MLleder og MLvis og følg deretter vanlig prosedyre for konkurranseskyting
 • Sett alltid systemet tilbake til treningsmodus etter endt skyting. Dette gjøres ved å svare JA på spørsmålet: "Vil du sette systemet til treningsmodus?" når MLleder avsluttes.