Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Holum skytterlag
i Vest-Agder Skyttersamlag

Hjemmekarusell utsatt

Den tiltenkte hjemmebanekarusellen som var oppsatt på nyåret blir som følge av nye oppdaterte korona restriksjoner utsatt inntil videre. Nye datoer vil komme her når dette foreligger.

Vi setter i første omgang opp 2 lag tirsdag og 2 lag torsdag, påmelding åpner lørdag 2. januar kl. 21.00. Våre skyttere kan De melde seg på ved å bruke denne linken: https://www.dfs.no/EPiServer/CMS/Content/aktuelt-na/arrangementskalender/pamelding,,10099/?epieditmode=True&epslanguage=no&eventId=21028&arrType=STEVNE&type=0

Husk! Ved søk i stevnekalender MÅ det hukes av for "vis interne arrangementer"

Opplegget kan bli justert eller skalert opp/ned i forhold til evt. deltakelse.

 


 

Videre er opplegget er tenkt slik at det enkelte lag arrangerer et internstevne i det tidsrommet som er skissert (pr. uke) og så sender resultatene til samlaget (i XML formatet -samme som lastes opp i VK-Skytterlag). Skytingen hos de lokale skytterlagene skal foregå under de til enhver gjeldende regler mht. smittevern, og her er link til saken ang. reglementet som oppdateres jevnlig. Husk også å ta hensyn til evt. lokale bestemmelse fra Kommunene.

Det enkelte lag vurderer selv hvilke dager de vil skyte og hvor mange dager i forhold til smittevern og eventuelle lokale bestemmelser.

Turnus:

UKE 2 - Runde 1 (siste dag i uken er søndag)

UKE 3 - Runde 2

UKE 4 - Runde 3

UKE 5 - Runde 4

UKE 6 - Runde 5

UKE 7 - Runde 6

I karusellen teller som vanlig de 4 beste rundene og ved poenglikhet bli det rangering på innertiere. Ved fortsatt likhet rangeres det på best resultat inkl. innertiere fra runde 6 og bakover.

Samlaget er ansvarlig med å føre sammenlagtresultatene.

Skytterlagene er selv ansvarlig for å registrere resultatene i DFS, samt sende kopi av samme fil (XML) til vest-agder@samlag.no

Resultater skal foreligge søndag kveld i kvar runde innan klokken 21.00. Aller helst direkte etter stevnet er ferdig.

Det deles ikkje ut medaljer med blått bånd (karusellmedaljer) for kvar runde.

Innskudd: 0

Premiering: Vanlig karusellpremiering samanlagt

 

Med helsing
Audun Rossevatn
Samlagsleiar