Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Vesterålen skyttersamlag

Oversikt over samlagets utdelte hederstegn

12 skyttere har pr. 15. november 2015 innen Vesterålen Skyttersamlag fått tildelt samlagets hederstegn for fortjenestefull innsats

Av Torben Knudsen - samlagsleder.

Styret i Vesterålen Skyttersamlag besluttet allerede i styremøte 10. november 1976 under sak 12/76 å innstifte et hederstegn innen samlaget.

Av styreprotokollen fremgår det av behandlingen følgende enstemmige vedtak:

Skyttersamlagets fortjenestemerke (samlagets merke m/krans) kan utdeles til norske borgere innen Det Frivillige Skyttervesen som har gjort seg særlig vel fortjent til dette ved sitt arbeid innen skyttersamlaget til dettes gagn og skyttersakens fremme, eller som forøvrig har gjort seg særlig fortjent til samlagets takknemlighet. Fortjenestemerket utdeles av samlagsstyret etter skriftlig votering i fulltallig møte og med minst 4/5 flertall. I særlige tilfeller følger sølvpokal påloddet samlagets vanlig merke og med inskripsjon ved utdelingen. Denne sak vurderes årlig av samlagsstyret. Styret får i oppdrag å forfatte ordlyden på pokalen og også vurdere om diplom skal utdeles og eventuell tekst på denne.

Saken ble igjen behandlet av styre på møte 9. november 1983 under sak 4/83 og formannen fikk i oppdrag av styre å forta bestilling av samlagets hederstegn fra Sporrong og det ble bestilt 26 stk merker av det tegnede alternativ m/krans.

Det første hedersmerket for Vesterålen Skyttersamlag ble i styremøte 18. november 1985 under sak 10/85 tildelt Ørjan Iversen, Melbo skytterlag. Hederstegnet med pokal ble tildelt blant annet for vervet som samlagets formann i 16 år.

Samlagets diplom til hederstegnet er i år 2008 utarbeidet og ble utdelt for første gang 10. februar 2008. Skyttere som tidliger har fått tildelt samlagets hedersetgn kan etter eget ønske få utarbeide diplom tildelt.

Etter gjennomgang av samlagets styreprotokoll har følgende skyttere blitt tildelt Vesterålen Skyttersamlags hederstegn:

 • 1985: Ørjan Iversen - Melbo. Hederstegn, diplom og sølvpokal. (Formann 1969 - 1984).
 • 1987: Petter Henriksen - Bø. Hederstegn.
 • 1987: Arnljot Heimtoft - Røyken. Hederstegn.
 • 1993: Jens L. Jenssen - Melbo. Hederstegn.
 • 2001: Knut Rabben - Bø. Hederstegn, diplom og tinnfat. (Formann 1989 - 2000).
 • 2008: Jan S. Johansen - Dverberg. Hederstegn og diplom.
 • 2008: Terje Knudsen - Sortland. Hederstegn og diplom.
 • 2008: Olav Solstrand - Dverberg. Hederstegn og diplom.
 • 2008: Asbjørn Andersen - Dverberg. Hederstegn og diplom.
 • 2015: Rune Olsen - Andenes. Hederstegn og diplom.
 • 2015: Jørn Petter Brun Pedersen - Bø. Hederstegn og diplom.
 • 2015: Harald R. Pedersen - Andenes. Hederstegn og diplom.