Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Landsskytterstevnet

Nye skytetider for LS 2013 - Oppdal

Reviderte skytetider LS 2013 - Oppdal, samt justert tidstabell.

- 200m bane lag 14-21 ny oppropstid søndag fra 1530-2005, klasse 2

- 100m bane lag 24-31 ny oppropstid onsdag fra 0730-1320, klasse V65

- Finfelt lag 24-34,  ny oppropstid onsdag fra 0730-13 klasse junior

- Grovfelt lag 45-58 ny oppropstid mandag fra 1330-18 klasse 4, de som fullførte felt, men ikke stang og eller felthurtig, skyter dette mandag 0730 (lag 39,40,41,42,43,44)

- Finale kl. 2 bane mandag 1900, finale V 73 bane onsdag 1400.

Justert tidstabell for LS 2013 - Oppdal

Alle som ikke fikk fullført feltskytingen på lørdag, skyter alle hold på nytt.
(Dvs: De som fikk skutt 4 hold eller færre, må dermed starte helt på nytt, fra og med minneskyting. Resultat i ny skyting blir tellende resultat)

(Nye feltkort fås ved opprop)

DFS vil i løpet av kvelden også oppdatere våre sider med nye skytetider for alle skyttere i de aktuelle lagene. 

All annen skyting foregår som normalt fra søndag.