Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Landsskytterstevnet

LS-treffet 2014

Søndag kveld ble LS-treffet arrangert med godt oppmøte i mat-teltet, med foredrag av Hammerfest skytterlag, Morten Holst fra Friivii og Ola Lunde.

LS-treffet 2014 ble åpnet av avtroppende leder i DFSU Olav Johan Lystad.

Deretter holdt Hammerfest skytterlag, representert ved Steinar Halvorsen, et inspirerende foredrag med slagordet «Vi skal få deg til å lykkes». Halvorsen fortalte om hvordan ungdomsgruppa i Hammerfest har lyktes med å bli en av de største i Nord-Norge og hva de skal gjøre for å bli den største. Videre skildret han med utgangspunkt i stikkord som oppmerksomhet, fokus på hver enkelt skytter og et godt miljø hvordan de har lykkes i å gjøre skyting til en svært populær sport i Hammerfest.

Etter Halvorsen tok Morten Holst fra FriiVii over. Han presenterte den nye mobil-appen FriiVii og hvordan den skal bidra til å bedre kommunikasjonen i skytterlagene og skaffe nye sponsormidler. Holst snakket om frivilligheten og hvilke utfordringer den står ovenfor i dagens samfunn. Appen har foreløpig kun en resultat-funksjon, men vil utvides etter hvert slik at skytterlagene kan benytte den i sitt arbeid.

LS-treffet 2014 ble avsluttet av NRKs skyting- og skiskytingseskpert og tidligere storskytter Ola Lunde. Han innledet sitt foredrag med å snakke om hvordan han kom inn i skyttersporten og hva som kjennetegnet det gode skyttermiljøet han ble en del av. Deretter gikk han over til å skildre hvordan en kan skape vinnere på standplass med Ole Einar Bjørndalen som eksempel. Til slutt beskrev han fra et mediaperspektiv hvordan han ser for seg fremtiden til DFS og Landskytterstevnet.