Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Landsskytterstevnet

Militært NM i geværskyting 2014 - felt

Militært personell kjemper om kvalifisering til 10 finaleplasser i klassene AG3 og HK416. Finaler arrangeres fredag 1. august fra klokka fra kl 1700.

Klasse AG3 løsnet i dag de første skuddene på feltarenaen i Gjesdal (feltrunden er ca. 2 km), fulgt av klasse HK416. 

Dette er en helgrønn dag i felten da deltakerne i Militært NM blir mottat av HV-mannskap (HV-08 Agder og Rogaland ) på feltarenaen. Disse har de siste dagene gjennomgått en intensiv opplæring i forhold til feltdisiplinene og DFS-reglement.

De militære klassene begynner sin skyting på Stang- og felthurtigarenaen, etterfulgt av en feltrunde. Stangskytingen er den første av tre disipliner som er tellende i Militært NM i geværskyting. Det blir en strid om laveste plassiffer etter Stang- felt- og baneskytingen, for de 10 beste i klassene AG3 og HK416 skal kjempe om tittelen Militær Norgesmester i geværskyting under finalene på fredag 1. august. Vi nevner at også HV-ungdom (18 år) kan delta i Militært NM.

Det militære mannskapet er positive, læringsvillige og gjør en utmerket jobb ute på feltarenaene.

Progresjon i Militært NM:
Stangskyting (flest mulig treff i figuren - 2x25 sek - sikring oppheves på kommando "klar"):
Hold 1: Småen - ca. 140 m
Hold 2: 1/4 fig - ca. 250 m 

Felthurtig (utgangsstillingen er stående, med geværet ladd og sikret (ved foten-gevær). Målet er å treffe de tre figurene på kortes mulig tid.)
Hold 1: Småen - ca. 85 m
Hold 2: Småen - ca. 120 m
Hold 3: 1/4 fig - ca. 210 m

Feltrunden:
Minneskyting: Gjesdalskiva -100m - 6 skudd ligg - 60 sek.
Hold 1: 1/3 - 272 m - 6 skudd ligg - 30 sek.
Hold 2: B100 - 378 m - 6 skudd ligg - 40 sek.
Hold 3: B65 - 352 m - 6 skudd ligg - 35 sek.
Hold 4: Tønne - 299 m - 6 skudd ligg - 60 sek.
Hold 5: C50 - 283 m - 6 skudd ligg - 40 sek. 

 


Etterfølges av baneskyting på fredag 1. august:

Baneskytingen (200 m):
Prøveskudd: fritt antall ‐ 5 min.
Tellende: 5 ligg ‐ 1,5 min, 5 ligg ‐ 3 min, 5 ligg ‐ 2 min. Anvisning etter hver serie. 
Prøveskudd: fritt antall ‐ 3 min. 
Tellende: 10‐skudd ‐ 3min (10 skudd liggende i samme serie m/magasinbytte) 

Foreløpig status etter felt, bane- og Stangskyting:

AG3 
HK416 

Finale i Militært NM: C40 - 200 m - 12 skudd ligg - 40 sek.
AG3 - Fredag 1. august kl 1700
HK416 - Fredag 1. august kl 1745 

Finale for klasse AG3 
De 10 AG3-skytterne som etter 3 tellende øvelser har laveste plassiffer (felt-, bane- og Stangskyting) kvalifiserer seg til finale. Ved plassifferlikhet etter innledende skyting rangeres først felt, deretter bane og til slutt Stang. Finalebeger til alle i finalen. Særdeles gode prestasjoner i Stang- eller felthurtigskyting kan kvalifisere for finale senere i uken. Finalen i militært NM gjennomføres på elektronisk feltfigur C40 på 200 m. 

Finale for klasse HK416 
De 10 HK416-skytterne som etter 3 tellende øvelser har laveste plassiffer (felt-, bane- og Stangskyting) kvalifiserer seg til finale. Ved plassifferlikhet etter innledende skyting rangeres først felt, deretter bane og til slutt Stang. Finalebeger til alle i finalen. Særdeles gode prestasjoner i felthurtigskyting kan kvalifisere for finale senere i uken. Klasse HK416 kan ikke kvalifisere seg til Stangfinalen for AG3 og Sauer (Krag og Mauser). Finalen i militært NM gjennomføres på elektronisk feltfigur C40 på 200 m. 

Videre informasjon:
Innbydelse til Militært NM i geværskyting 2014 
Feltøvelsene under LS 2014