Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Landsskytterstevnet

MILNM - status før finale

I Militært NM 2015 er nå øvelsene felt,- Stang,- og baneskytingen ferdigskutt. Laveste plassiffer sammenlagt avgjør hvilke 10 som får finaleplasser.

Status AG3:

Felt:

1 Nils Bernt Rinde Hv-08 Agder og Rogaland 30/16
2 Leif Rinde jr. Hv-08 Agder og Rogaland 30/15
3 Arild Røyseth Hv-05 Opplandske 30/12


Stang:

1 Nils Bernt Rinde Hv-08 Agder og Rogaland 15 15 30
2 Thomas Mong Hv-08 Agder og Rogaland 15 14 29
3 Alf Stensli Hv-08 Agder og Rogaland 14 13 27

 
Bane:

1 Morten Undseth NROF Sør-Østerdal 237
2 Arild Røyseth Hv-05 Opplandske 235
3 Jo Ivar Løvseth Hærens Våpenskole 235
4 Nils Bernt Rinde Hv-08 Agder og Rogaland 235
5 Bengt Rotmo HV-12 Trøndelag 235

 
Plassiffer (felt, bane og Stang) - Finaleplass:

1 Nils Bernt Rinde Hv-08 Agder og Rogaland 1 4 1 6
2 Arild Røyseth Hv-05 Opplandske 3 2 4 9
3 Alf Stensli Hv-08 Agder og Rogaland 6 7 3 16
4 Bengt Rotmo HV-12 Trøndelag 5 5 10 20
5 Thomas Mong Hv-08 Agder og Rogaland 18 8 2 28
6 Leif Rinde jr. Hv-08 Agder og Rogaland 2 11 20 33
7 Trond Glidje Hv-08 Agder og Rogaland 4 31 5 40
8 Jo Ivar Løvseth Hærens Våpenskole 11 3 27 41
9 Jørn Arve Vedhugnes Hv-17 Finnmark 17 18 8 43
10 Engebret M. Mjøseng Hv-03 Telemark og Buskerud 7 27 17 51

 
Status HK416:

Felt:

1 Endre Hagelund Hv-05 Opplandske 30/9
2 Carl Ove Glahus Ørland Flystasjon 29/18
3 Ivar Rinde Hv-02 Oslo og Akershus 29/15
4 Jon Haanshus Hv-05 Opplandske 29/12
5 Ole-Henry Finvåg Hv-16 Nord-Hålogaland 29/12
6 Kim-André Aannestad Lund Hv-05 Opplandske 29/11
7 Geir Bjerregaard Hv-16 Nord-Hålogaland 29/11

 
Stang:

1 Frank Willy Lie Bråten Hærstaben 16 15 31
2 Vegar Brenden HVSKS 17 13 30
3 Arvid Madland Hv-08 Agder og Rogaland 15 14 29
4 Ole Anders Hagen Artilleribataljon 16 13 29
5 Geir Bjerregaard Hv-16 Nord-Hålogaland 18 11 29
6 Kjetil Edvardsen NROF Øvre Romerike 19 10 29

 
Bane:

1 Magne Almås OPSSTØ Østerdalen 239
2 Knut Toralf Aas Hv-03 Telemark og Buskerud 239
3 Eline Tovseth Vatne OPSSTØ Østerdalen 238
3 Oddbjørn Stiklestad HV-12 Trøndelag 238


Plassiffer (felt, bane og Stang) - Finaleplass:

1 Carl Ove Glahus Ørland Flystasjon 2 9 11 22
2 Endre Hagelund Hv-05 Opplandske 1 14 13 28
3 Kim-André Aannestad Lund Hv-05 Opplandske 6 11 22 39
4 Jon Haanshus Hv-05 Opplandske 4 24 15 43
5 Frank Willy Lie Bråten Hærstaben 8 34 1 43
6 Magne Almås OPSSTØ Østerdalen 18 1 24 43
7 Vegar Brenden HVSKS 21 22 2 45
8 Karl-Åge Harviken Hærstaben 31 6 15 52
9 Jostein Rubbås-Risvik Ingeniørbataljon/brig-n 12 28 17 57
10 Ivar Rinde Hv-02 Oslo og Akershus 3 47 10 60