Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Vår ungdoms- og rekrutteringsfilosofi

Hva er det egentlig som styrer ungdoms- og rekrutteringsarbeidet i Det frivillige Skyttervesen?

Ungdoms- og rekrutteringsarbeidet som drives ut i lag og samlag er noe av det viktigste arbeidet som gjøres i organisasjonen. For at vi skal ha en levende og aktiv skytterorganisasjon også i fremtiden er det vikitg å sørge for god ettervekst av både skyttere og tillitsvalgte.

Ungdoms- og rekrutteringsarbeidet i Det frivillige Skyttervesen er styrt av formålsparagrafen og langtidsplanen:

Formålsparagrafen

Det frivillige Skyttervesens formål er å fremme god våpenkultur og praktiske skyteferdigheter, samt sikre tilgang til en desentralisert skytebanestruktur, til nytte for Forsvaret og samfunnet for øvrig.

Ungdomsplakaten 

Hensikten med Ungdomsplakaten er å gi barn og unge et bilde av hva de kan forvente å oppleve i Det frivillige Skyttervesen. Samtidig skal det gi føringer til tillitsvalgte, utvalg og styrer på alle ledd i organisasjonen føringer til hvordan ungdomsarbeidet skal drives. 

Les hele ungdomsplakaten her. 

Langtidsplanen 2016-2020

Langtidsplanen 2016-2020 er laget med mål om å oppfylle formålsparagrafen i størst mulig grad.

I langtidsplanen er verdier som bredde, god våpenkultur, folkehelse, samhold, trivsel, gode holdninger og mestring alle verdier som skal gjennomsyre arbeidet som gjøres innen ungdoms- og rekrutteringssektoren.

Hovedmålet med ungdoms- og rekrutteringsarbeidet i perioden 2016-2020:
Å bidra til at flest mulig får sin våpenopplæring gjennom DFS ved å øke antall medlemmer under 18 år med 8 % og antall medlemmer 18 år og eldre med 4 %.

Les langtidsplanen her!

For at vi skal lykke med dette målet er vi avhengig av at alle lag og samlag er aktive.