Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Skyttertinget

Skyttertinget er Det frivillige Skyttervesens høyeste myndighet.

Ordinært Skytterting avholdes en gang årlig etter innkalling fra Norges Skytterstyre.

De samlagsvalgte tingrepresentanter, samt medlemmene av Norges Skytterstyre har tale, forslags- og stemmerett i alle saker, herunder valg. Det er for tida 48 skyttersamlag og 8 medlemmer i Norges Skytterstyre, totalt 56 representanter med stemmerett i Skyttertinget.

Generalsekretæren har plikt til å delta i Skyttertinget med talerett, men uten forslags- og stemmerett. Assisterende generalsekretær har møte- og talerett på Skyttertinget.

Skyttertinget kan gi utenforstående anledning til talerett i enkeltsaker.

Ekstraordinært Skytterting kan avholdes når Skytterstyret finner det nødvendig, eller når minst halvparten av samlagene forlanger det. Krav om ekstraordinært Skytterting skal behandles i samlagsstyret etter forutgående skriftlig innkalling og krever alminnelig flertall i vedkommende samlagsstyre.