Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Valgkomiteen

Skyttertinget velger en valgkomité på fem medlemmer.

Skyttertinget velger en valgkomité på fem medlemmer.For to år om gangen og slik at det vekselvisgår ut to og tre. Ett medlem med personlig varamedlemfra landsdelene: Nord-Norge, Midt-Norge,Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Valgkomiteenvelger selv sin leder, nestleder og sekretær. Disse velges for ett år om gangen.

Samlagsstyrene skal oversende innkomne ogegne forslag til Valgkomitéen innen 1. februarsamme år som Skyttertinget skal holdes.Valgbare er de som er nevnt i grunnreglenes §1-4.Valgkomiteen skal oversende sin innstilling til Skytterkontoret senest 30. april.

Valgkomiteen:

Nord‐Norge:
Medlem:  Svein G. Jackobsen     
Varamedlem:  John Terje Frantzen           

Sørlandet:         
Medlem:  Aril Strand  
Varamedlem:  Steinar Paulsen

Østlandet:  
Medlem:  Arne Fossmo 
Varamedlem:  Rune Kjølgård

Midt‐Norge:         
Medlem:  Ola Krogstad (leder i valgkomiteen)
Varamedlem:  Ketil Sunde 

Vestlandet:  
Medlem:  Christian Rekkedal   
Varamedlem:  John Olav Ågotnes