Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Forsvaret og DFS

Det frivillige Skyttervesen og Forsvaret har samarbeidsavtale om Forsvarets støtte til Landsskytterstevnet. Ny avtale for perioden 2021-2030 er underskrevet.

Forsvarssjefen har bekreftet fortsatt støtte til gjennomføring av et profesjonelt Landsskytterstevne, og initierte i 2015 arbeidet med ny avtale vedrørende Forsvarets støtte for perioden 2021 – 2030.

Ny avtale for perioden 2021-2030 ble underskrevet 9. mai 2017. Fra Forsvarets side er Sjef HV gitt ansvaret for gjennomføring av avtalen. Norges Skytterstyre ga på sin side generalsekretæren ansvar for framforhandling og gjennomføring fra DFS’ side.

Den nye avtalen inneholder mer detaljerte bestemmelser enn gjeldende avtale 2011-2020. Det er flere avdelinger i Forsvaret som deltar med ressurser gjennom den nye avtalen.

Disse er Cyberforsvaret (CYFOR), Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO), Forsvarsbygg (FB), Forsvarsmateriell (FMA) og Heimevernet. I tillegg var Forsvarsstaben høringsinstans for avtalen.

– Forsvarets personellstøtte skal være relevant for personellet. Dette innebærer primært i funksjoner relatert til gjennomføring av selve skyteøvelsen, eksempelvis i form av skytebaneledelse og annen tilhørende sikkerhetsstøtte. Forsvarets materiellstøtte gjelder hovedsakelig elektronisk målmateriell og drift av dette materiellet, forklarer generalsekretær Jarle Tvinnereim.

Sjef for Heimevernet skal forvalte avtalen på vegne av Forsvaret.
– Det frivillige Skyttervesen er en viktig samarbeidspartner for Forsvaret generelt og Heimevernet spesielt. Forsvarssjefen var helt klar på at Forsvaret fortsatt skal støtte Landsskytterstevnet. LS er en ypperlig arena til å promotere Forsvaret og samtidig synliggjøre Forsvarets støtte til LS, uttaler Sjef HV Tor Rune Raabye i forbindelse med signering av avtalen.