Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Generalsekretærene Jarle Tvinnereim (DFS) og Espen Søilen (NJFF)

DFS har samarbeidsavtale med Norges Jeger- og Fiskerforbund. Avtalen gjelder spesielt samarbeid om rammevilkår for anlegg, våpenlovgivning og informasjonsmateriell.

Samarbeidsavtalen
Samarbeidsavtalen bygger på at NJFF og DFS har felles oppgaver knyttet til obligatorisk jegertrening og gjennomføring av skyteprøven for storviltjegere. Skytterlagene i DFS og foreningene i NJFF har utstrakt samarbeid knyttet til etablering, drift og utvikling av skytebaner.

Formål
1. NJFF og DFS har følgende felles mål med avtalen: Vi skal sikre jegere og konkurranseskyttere gode rammevilkår for å utøve jegertrening og konkurranseskyting, samt rekruttering til jakt og skyting.

Samarbeidstiltak

2.1 NJFF og DFS skal arbeide for en lovgivning/retningslinjer som tar tilstrekkelig hensyn til behovet for etablering av nye anlegg, samt utvikling av eksisterende anlegg. Det innebærer også samarbeid i anleggssaker der det er felles interesser, både sentralt og lokalt.

2.2. Det skal arbeides for en våpenlovgivning som i tilstrekkelig grad ivaretar interessene til både nåværende og fremtidige jegere og konkurranseskyttere.

2.3 Utvikling av felles materiell knyttet til anleggsveiledning (bygging, finansiering, HMS) og informasjonsmateriell knyttet til våpenlovgivning og gjennomføring av skyteprøver.

Samarbeidsavtale mellom DFS og NJFF.