Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Norges Skytterforbund (NSF) og DFS

Generalsekretærene Arild Groven (NSF) og Jarle Tvinnereim (DFS)

Det frivillige Skyttervesen (DFS) og Norges Skytterforbund (NSF) har skrevet en utfyllende samarbeidsavtale for å sikre skyttere gode rammevilkår.

NSF og DFS har følgende felles mål med avtalen: Vi skal sikre skyttere gode rammevilkår for å utøve trening og konkurranseskyting, samt rekruttering til rifleskyting.

Avtalen inneholder en rekke samarbeidstiltak som skal bidra til å sikre gode rammevilkår for skytterne:

2.1 NSF og DFS skal arbeide for lovgivning og retningslinjer som tar tilstrekkelig hensyn til behovet for etablering av nye anlegg, samt utvikling av eksisterende anlegg. Det innebærer også samarbeid i anleggssaker der det er felles interesser, både sentralt og lokalt.

2.2. Det skal arbeides for en våpenlovgivning som ivaretar interessene til både nåværende og fremtidige skyttere.

2.3 Utvikling av felles materiell knyttet til anleggsveiledning (bygging, finansiering, HMS), og informasjonsmateriell knyttet til våpenlovgivning.

2.4 Integrere skyttere med nedsatt funksjonalitet. Heretter kalt paraskyting (paraskyttere). Skytterlagene oppfordres til å legge til rette for, og invitere paraskyttere i lagets skyteskoler, treninger og konkurranser, evt. arrangere egne aktiviteter for paraskyttere. 

DFS skal søke å tilrettelegge for at nye paraskyttere kan ta del i DFS sine aktiviteter på 15 m, og/eller på 100-200m.

DFS sentralt skal behandle søknader og innvilge dispensasjonssøknader for paraskyttere, etter samråd med NSF, før evt. deltakelse i konkurranser i DFS.

Hele avtalen mellom DFS og NSF.