Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Norges Skiskytterforbund (NSSF) og DFS

Formålet med avtalen er å legge til rette for et samarbeid mellom DFS og NSSF på det skytetekniske og rekrutteringsmessige område.

Der hvor forholdene ligger til rette for dette vil derfor Norges Skytterstyre oppfordre skytterlag til å invitere skiskyttere til å delta i lagets skyteskoler. Alternativt arrangere egne skyteskoler for skiskyttere. Begge deler i samarbeid med lokal skiskytterorganisasjon.

Rettledning/mal, som viser gjennomføring av skyteskole for skiskyttere ved Aspøy og Straumsnes skytterlag, finnes som vedlegg til denne avtale.

I 2017/2018 gjennomføres et pilotprosjekt med deltakende lag i hver landsdel som skal danne grunnlag for nye retningslinjer for videre samarbeid.

Avtale mellom NSSF og DFS

Kontaktinformasjon kretser og klubber i NSSF

Eksempel på samarbeid mellom skiskyttergruppe og skytterlag