Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Artikkelserie for tillitsvalgte

Her har vi samlet artikler som retter seg mot jobben som tillitsvalgt.

Nr

Tema

Innhold

     

Nr 43

Bidragsordninger

Bidrags- og støtteordninger for lag.

Nr 42

"Godt miljø"

Hvordan legge til rette for det gode mijø.

Nr 41

Oppbevaring av våpen

Oppvevaring av våpen og ammunisjon i skytterhus

Nr 40

Ansvarsforsikringen i DFS

Hva dekker ansvarsforsikringen?

Nr 39

Skyteledelse

Ansvar og sikkerhet

Nr 38

Valgfag i skolen

Rekruteringstiltak

Nr 37 

Vårt verdigrunnlag

Langtidsplan 2012-2016

Nr 36

Lederstøtte

Gi din skytterlagsleder støtte!

Nr 35

Samfunnsrollen til DFS

Vår betydelse for samfunnet.

Nr 34

Skyteskole

Rekruttering med kvalitet

Nr 33

Nordisk våpenpass

Våpen og grensepasseringer i Norden

Nr 32

Feltskyting på terminlisten

Fokus på feltskytingen i DFS

Nr 31

Pressearbeid

Enkle tips for bedre pressedekning

Nr 30

Skytingens Dag

Rekruttering og markedsføring

Nr 29

Medlemsutvikling

DFS sine målsetninger

Nr 28

Standplasslederkurs

Rutiner

Nr 27

Frivillighet

DFS er frivillighet

Nr 26

Premieinnskudd og arrangementsbidrag

Regler, rutiner og tradisjoner

Nr 25

Klasseregler

En bevisstgjøring rundt reglementet

Nr 24

Jegertrening

Direktoratet for naturforvaltning og DFS

Nr 23

Forsvaret og DFS

Slik gjør vi oss fortjent til støtten

Nr 22

Militært personell

Har rett til å skyte på våre baner

Nr 21

Ungdomsarbeidet

Holdninger og betraktninger

Nr 20

Feltskyting

Tilrettelegging

Nr 19

Respons

Motivasjon og samhold

Nr 18

Valg

Bevisste valg

Nr 17

Informasjonsstrategien

Lokalt og sentralt

Nr 16

Skogsløp med skyting

Miljø og aktivitet

Nr 15

Elektroniske skiver

Vedlikehold

Nr 14

Fra Junior til Senior

Hvordan følge opp skytterne

Nr 13

Planlegging

Skytterlagets virksomhet

Nr 12

Miljø

Hva er miljø

Nr 11

Kassererens jobb

Enkle råd til kassereren

Nr 10

Kvalitetssikring av stevner

Tiltaksliste

Nr 9

IT i DFS

Tips og generell informasjon

Nr 8

Rekruttering

Forutsetninger for rekruttering

Nr 7

Skytterlagsleder

Hvordan komme i gang

Nr 6

Årsmøtet

Gjennomføring og formaliteter

Nr 5

Skytebanesikkerheten

Sikkerhetsinspeksjoner

Nr 4

Samarbeid med HV

Samarbeidet i praksis lokalt

Nr 3

Stevnearrangør

Hvordan arrangere stevner

Nr 2

Skyteledelse

Ansvar og sikkerhet

Nr 1

Lagsvåpen og ammunisjon

Oppbevaring og utlån