Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

NY: Internkontroll

Kan ditt lag dokumentere at gjeldende krav blir fulgt?

Hvorfor gjennomføre internkontroll?

Skytterlagene som selvstendig virksomhet og anleggseiere omfattes ikke av Internkontrollforskriften, men for å sikre en forsvarlig drift av skytterlagene, anbefales det at internkontroll gjennomføres, spesielt mtp skytebanesikkerhet, skyteledelse, brannsikkerhet, el-sikkerhet, tilgjengelighet av førstehjelpsutstyr og oppbevaring/utlån av våpen og ammunisjon.

Det frivillige Skyttervesenet som mål at alle skytterlag skal gjennomføre internkontroll av sine anlegg og sin virksomhet, slik at offentlige  og egne krav blir ivaretatt.

Hvilke lag bør gjennomføre internkontroll?

Alle skytterlag anbefales å gjennomføre internkontroll. Skytterkontoret har utarbeidet et eget skjema til dette. Skjemaet omhandler lovpålagte krav, i tillegg er listet noen viktige forhold som bør være ivaretatt.

Hvor ofte bør interkontroll gjennomføres?

Selve internkontrollen bør som et minimum gjennomføres som en del av forberedelsene til årsmøtet. Da vil lagets status kunne presenteres for årsmøtet og tiltak som krever årsmøtevedtak kunne drøftes der. Dette vil også være en status for påtroppende styre, der vedtatte tiltak vil være noen av de arbeidsoppgavene de skal ta tak i etter årsmøtet.

Det anbefales å gjennomføre internkontroll to ganger i året. Lagets størrelse, mengden medlemmer, materiell og infrastruktur, er avgjørende om dette er nødvendig.

Gjennomført internkontroll bør protokollføres i skytterlagets styreprotokoll.

Last ned skjema her:

Skjema for internkontroll.

 

Hjelp?

Skytterkontorets utdanningsavdeling er ansvarlig for oppdatering av internkontrollskjema. Kommentarer sendes til em@dfs.no.