Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Nytt våpen - hva gjør du?

Du har kjøpt ny Sauer. Hva gjør du før du skyter?

Dato: 27. nov 2017

Våpen som leveres fra Sig Sauer er klargjort for (langtids-)lagring. Det innebærer at våpenet er påført rikelig med olje og fett, slik at det ikke skal bli rustdannelser selv om det ligger på lager i flere år. Dette er olje og fett som er spesielt beregnet for lagring, og som bør derfor fjernes før våpenet tas i bruk.

Slik gjør du:

1: Pakk våpenet ut av emballasjen og tørk av all olje og fett på metallets overflater. Dette gjelder også delene som ikke er påmontert våpenet.

2: Ta våpenet ut av skjeftet og tørk av resterende overflødig olje og fett.

Fortsetter under bildet.

 

3: Ta løpet ut av låskassen. Tørk av låskassen og vær spesielt nøye med låsepartiet til løpet, slik at det er helt rent/tørt. Tørk også av sluttstykket.

4: Tørk deretter av låsepartiet på løpet, slik at det er helt rent/tørt (White Sprite eller Aceton kan benyttes for å gjøre låsepartiene helt rene/tørre).

Fortsetter under bildet...

5: Puss løpet slik:

  • Trekk gjennom løpet med en våpenolje med en rensende effekt. 
  • Ha våpenolje på en bronsebørste og trekk gjennom løpet fra kammeret 5 ganger. Nye løp har en bløtere innvendig overflate, noe som lettere kan gi skader i munningen.
  • Tørrpuss løpet, og tørk av munningen.
  • Tørrpuss kammeret og låseklakkområdet, og sjekk at det ikke er kommet olje utvendig på løpets låseparti.
  • Generelt ved all løpspuss gjelder å være forsiktig med munningen, slik at den ikke skades. Vær særlig forsiktig når pussestokken dras tilbake, og børsten eller pusseproppen entrer munningen.

 

6: Ta ut resterende klemskruer og rengjør disse. Sett deretter de to bakre tilbake i låskassen.

7: Monter løpet i låskassen. Sett styretappen i løpssporet og monter fremre klemskrue. Sett sluttstykket i fremre posisjon. Trekk til alle tre klemskruer lett.

8: Trekk til klemskruene to ganger i rekkefølge fremre – bakre - midten med 7 – 8 Nm (Newton-meter). Kontroller deretter at styretappen er løs, og at sluttstykket går lett. Hvis ikke løsne klemskruene og trekke til på nytt til dette er i orden.

9: Monter låskassen i skjeftet. Trekk til skjefteskruene med 4 – 5 Nm. Den bakre skjefteskruen først.

10: Monter diopteret og velg ønsket diopterhull.

11: Kontroller at framsiktet er skrudd fast.

12: Monter reimfester og reim.

13: Smør sluttstykket med litt fett i styrespor og i spennro. Påfør deretter en dråpe med olje på sluttstykket, som fordeles utover.

Våpenet er nå klart til å tas i bruk, lykke til.