Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Spilleregler for ungdomsgruppa

Foto: Norsk Skyttertidende

Få de eldste ungdommene med på laget og skap et inkluderende og sterkt samhold.

Gode holdninger og en kultur som bygger opp om det gode miljøet i ungdomsgruppa er viktig. For at dette skal ha en rød tråd over flere år er du avhengig av at du får med deg ungdomsskytterne på dette. 

De eldste er forbilder for de yngste

De eldste ungdomsskytterne i skytterlaget er ofte store forbilder for de yngste. Det er viktig å bevisstgjøre de eldste på dette ettersom de setter standarden for de yngste.

Derfor kan det være greit å lage noen spilleregler for gruppa - som spesielt de yngste unggdomsskytterne er inneforstått med. 

Dette kan gjøres på mange måter, både avansert og enkelt. Målet må uansett være å bevisstgjøre ungdomsskytterne på hvordan de oppfører seg overfor hverandre og få de til å forstå at de eldste er forbilder for de yngre. 

Det er spesielt viktig at de eldste ungdomsskytterne er inneforstått med hvordan det forventes at de skal oppføre seg.

Det samme gjelder det som foresatt, instruktør eller tillitsvalgt. Spillereglene blir først gjeldende når de voksne klarer å følge de opp.

 

Enkle tiltak:

  • Få ungdommene til å vise interesse for hverandre. Oppfordre de til å spørre hverandre hvordan det har gått etter skyting. Det er spesielt viktig at de eldste viser interesse overfor de yngste skytterne. En NU-skytter kan vokse mye på at den kule junior-skytteren kommer bort og spør hvordan skytingen har gått. 
  • Gjør de eldste skytterne bevisst på at de er forbilder for de yngre skytterne. Be de være bevisste på hvordan de oppfører seg og hva de sier - både når det går bra og dårlig på skytebanen.
  • Ikke snakk om hverandre - snakk med hverandre.
  • Gjennomfør gjerne en idemyldring med de eldste ungdommene og hør hva de mener er viktig. Dette gir mer eierskap til spillereglene.
  • Ros og forsterk god oppførsel når vi ser at ungdommene gjør det som er avtalt etter spillereglene.

 

Foto: Norsk Skyttertidende.