Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Krav til kammerflagg

Bildet viser eksempel på et kammerflagg.

Husk at det er krav til kammerflagg hvis du har sluttstykket i bakre stilling ved bæring.

Høsten 2018 vedtok Norges Skytterstyre revidert regelverk for Skytterboka kapittel 8, skytereglement. I den forbindelse kom det flere innspill fra skyttere og tillitsvalgte om å skjerpe kravene til bæring av våpen. Ideelt sett var det ønskelig å ha et generelt forbud mot å bære våpenet med sluttstykket i våpenet, men dette viste seg vanskelig ettersom det er særlig en del kaliber .22 våpen som det vanskelig å ta ut sluttstykket på.

To tillatte måter å bære på:

Derfor ble det vedtatt to tillatte alternativer for bæring når et ikke er i koffert eller futteral:

Sluttstykket tatt ut:

Ved bæring av våpen utenfor standplass med sluttstykket tatt ut; kammerflagg er ikke påkrevd.

Med sluttstykket i bakre stilling med kammerflagg:

Ved bæring av våpen utenfor standplass kan sluttstykket være i bakre posisjon, men da skal det samtidig benyttes kammerflagg. Sikkerhetsmagasin med tetting av kammeråpning likestilles med kammerflagg.

Hva er et kammerflagg?

Et kammerflagg skal primært sikre at det ikke sitter igjen patroner i våpenet, i tillegg til å være et synlig bevis for dette til funksjonærer og andre skyttere. Følgende krav til utforming av kammerflagg gjelder, og er generelt i tråd med tilsvarende krav i Norges Skytterforbund.

Et kammerflagg skal være laget i en sterk rødlig/oransje farge som gjør det lett synlig. Kammerflagget skal ha en del som går inn i kammer/løp, som bevis for at dette er tomt. Når kammerflagg benyttes skal en del være godt synlig på utsiden av låskassen.

På Landsskytterstevnet

Det vil være fokus på korrekt bæring av våpen under årets Landsskytterstevne. Skyttere som ikke bærer våpenet korrekt vil få tilsnakk fra funksjonærer. Hvis skytteren ikke etterkommer ordre om å bære korrekt vil skytteren bli diskvalifisert. 

 

Du finner hele regleverket i Skytterbokas pkt 8.122.