Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Forbilde

Skytterdronninga Katrine Aanestad Lund er et forbilde for mange unge skyttere. Foto: Norsk Skyttertidende

Skyttere og tillitsvalgte i Det frivillige Skyttervesen skal være forbilder. Hva innebærer det?

Langtidsplanens verdier og grunnmur sier noe om hva aktiviteten i Det frivillige Skyttervesen skal være tuftet på. 

Det er ingen tilfeldighet at «Forbilde» er en av Det frivillige Skyttervesens tre verdier i langtidsplanen. En verdi viser kvaliteten ved noe og fremmer det som er godt. Derfor ønsker vi gjennom de tre "F-ene" å forsterke det som har vært, og skal være, våre beste kvaliteter.

"De tre F-ene"

DFS forankrer sin virksomhet i tre kjerneverdier, de tre F-er:

Forsvarsbygger
Folkesport
Forbilde

"Forbilde"

Vårt verdigrunnlag er basert på “de tre F-ene" - den tredje og siste verdien i Det frivillige Skyttervesen er; Forbilde.  

Det vi sier og lærer bort på skytebanen, på TV-sendinger fra Landsskytterstevnet, i lokale avisartikler, på skytterhuset eller i sosiale medier har en enorm påvirkningskraft, og noen ganger større enn hva vi selv tenker over.

I DFS er det vårt bevisste arbeid på de ulike arenaene som bidrar til en høyverdig våpenkultur hos våre skyttere og storviltjegerne. Det er også viktig å huske på at Det frivillige Skyttervesen skal være et forbilde for andre våpenorganisasjoner når det kommer til våpenkultur og sikkerhet. 

Våpenkulturen står sentralt i vår organisasjon, men samtidig kan vi påvirke helhetsmennesket gjennom et godt holdningsarbeid. For som det står i langtidsplanen skal DFS påvirke og være en utdanningsinstitusjon for ungdom, gjennom å tilby et helhetlig og utviklende fritidstilbud. Ledere og instruktører skal være forbilder for ansvarlig og respektfull våpenbehandling og gode formidlere av organisasjonens mål.   

Vi er alle forbilder, men er du et godt forbilde? Tenk over det neste gang du er på skytebanen. 

 

Illustrasjonsfoto: Norsk Skyttertidende.