Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Forsvarsbygger

Vårt verdigrunnlag er basert på "De tre F-ene". Den første F-en er "Forsvarsbygger".

Dato: 17. jan 2019

Langtidsplanens verdier og grunnmur sier noe om hva aktiviteten i Det frivillige Skyttervesen skal være tuftet på. 

Det er ingen tilfeldighet at «Forsvarsbygger» er en av Det frivillige Skyttervesens tre verdier i langtidsplanen. En verdi viser kvaliteten ved noe og fremmer det som er godt. Derfor ønsker vi gjennom de tre "F-ene" å forsterke det som har vært, og skal være, våre beste kvaliteter.

"De tre F-ene"

DFS forankrer sin virksomhet i tre kjerneverdier, de tre F-er:

Forsvarsbygger
Folkesport
Forbilde

"Forsvarsbygger"

Med "Forsvarsbygger" skal vi gjennom vårt brede engasjement og støtte, bidra til god forsvarsvilje og forsvarsevne i det norske folk. Vi skal tilby våre skytebaner og skytekspertise til Forsvaret for å bidra til at de når sine målsettinger.

Forsvaret og DFS har historie tilbake til 1893. Samarbeidet med forsvaret er svært viktig for oss både økonomisk, men også for å nå målene våre i langtidsplanen. I 2016-2020 er hovedmålet å videreutvikle samarbeidet med Forsvaret, med formål om å styrke skyttersaken og forsvarsviljen i det norske folk. Dette skal gjøres gjennom tilgang på skytebaner, videreføre og utvikle samarbeid om opplæring, rekruttere til Forsvaret og gjøre DFS sitt tilbud mer kjent for veteraner fra Forsvaret.