Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Lavterskeltilbud

Ungdom skal ha et aktivitetstilbud i sitt skytterlag hvor de kan låne påkrevd utstyr.

For at skytterlagene skal ha et tilbud for flest mulig er det viktig at de som ønsker det, uavhengig av økonomisk bakgrunn, skal ha mulighet til å delta. Dette betyr at skytterlag, så langt det lar seg gjøre, bør sørge for å ha nødvendig utstyr tilgjengelig for utlån, samt ha rimelige medlems- og treningsavgifter.

På denne måten skal skyting være lavterskeltilbud til både barn og ungdom som ønsker å delta. Dette er en forutsetning for at skytterlagene skal kunne drive eg godt rekrutteringsarbeid.

Tiltak:

  • Bruk Frifond-pengene på utlånsutstyr som hørselvern, reim, hanske, jakke osv.
  • Spør medlemmer om de har utstyr de ikke lenger bruker eller trenger. Dette kan være fint utstyr å ha som utlånsutstyr.
  • Gjør et poeng ut av at man ikke trenger å kjøpe noe eget utstyr for å drive med skyting når dere inviterer til trening og skyteskole. 

Ungdomsplakaten

Hensikten med Ungdomsplakaten er å gi barn og unge et bilde av hva de kan forvente å oppleve i Det frivillige Skyttervesen. Samtidig skal det gi føringer til medlemmer, tillitsvalgte og skyttere på alle nivåer i organisasjonen føringer til hvordan ungdomsarbeidet skal drives. Ungdomsplakaten er utarbeidet av DFSU