Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Mestring

Ungdom i Det frivillige Skyttervesen skal oppleve mestring uavhengig av nivå og ferdigheter.

God motivasjon er helt essensielt for å kunne drive med en aktivitet over lengre tid. I idrettspsykologi skilles det ofte mellom to læringsmiljøer som har stor betydning for utøvernes motivasjon; mestringsorientert og prestasjonsorientert.

Kort sagt så tar Ungdomsplakaten utgangspunkt i et mestringsorientert læringsmiljø da dette ofte er knyttet til en sterkere form for motivasjon enn et prestasjonsorientert læringsmiljøDette er med på å gi motivasjon og mestring til skytterne uavhengig av deres ferdigheter og ambisjoner.

Kjennetegn for et mestringsorientert læringsmiljø:

Dette kjennetegnes av at utøvere, instruktører og andre (f.eks. foreldre og foresatte) har fokus på læring, personlig fremgang og innsats, fremfor resultater, premier osv.Ved å ha mest fokus på dette og tone ned fokuset på resultater og konkurranser kan man skape en mer langvarig motivasjon hos skytteren. For å få til dette er det blant annet viktig å etablere en positiv feedback-kultur i skytterlaget hvor fokuset er holdninger, innsats og mestringsforsøk.

Indre motivasjon

Et mestringsorientert læringsmiljø er sterkt knyttet til det som kalles indre motivasjon. Den indre motivasjonen defineres som en indre kraft som driver personen fremover av egen interesse. Denne regnes som sterkere over tid sammenliknet med ytre motivasjon hvor personen er motivert av belønning i form av prestasjoner, medaljer, premier, penger osv.

Det frivillige Skytervesen som breddeorganisasjon er derfor best tjenet med å tilrettelegge for et mestringsorientert læringsmiljø, da forskning sier at dette bidrar til utøverne er aktive lenger.

Tiltak:

  • Gi tilbakemeldinger til skytteren som går på skytestilling, samlinger og fremgang.
  • Snakk med de foresatte om hva slags tilbakemeldinger de bør gi skytterne.
  • Ikke skriv kun om de som kommer høyest på resultatlista på deres hjemmeside eller Facebook-gruppe/-side.
  • Ha øvelser på trening hvor det ikke kun er ferdigheter som kommer i sentrum, eller hvor det er tydlelig hvem som vinner. Finn eksempler på gode øvelser her (under "moro-øvelser"): www.dfs.no/oktarkiv. 

Ungdomsplakaten

Hensikten med Ungdomsplakaten er å gi barn og unge et bilde av hva de kan forvente å oppleve i Det frivillige Skyttervesen. Samtidig skal det gi føringer til medlemmer, tillitsvalgte og skyttere på alle nivåer i organisasjonen føringer til hvordan ungdomsarbeidet skal drives. Ungdomsplakaten er utarbeidet av DFSU