Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

På ungdommens premisser

Foto: Norsk Skyttertidende

Ungdom i Det frivillige Skyttervesen skal oppleve å drive med skyting på egne premisser. Hva betyr det?

Ungdomsplakaten

Hensikten med Ungdomsplakaten er å gi barn og unge et bilde av hva de kan forvente å oppleve i Det frivillige Skyttervesen. Samtidig skal det gi føringer til medlemmer, tillitsvalgte og skyttere på alle nivåer i organisasjonen føringer til hvordan ungdomsarbeidet skal drives. Ungdomsplakaten er utarbeidet av DFSU.

I denne artikkelen skal vi fordype oss i første punkt på Ungdomsplakaten: "På ungdommens premisser". 

Hva betyr "På ungdommens premisser"?

Ungdomsplakatens første punkt sier at ungdom i Det frivillige Skytterevsen skal oppleve å drive med skyting på egne premisser uten press fra foresatte og/eller instruktør.

Dette betyr at ungdom skal ha en egen motivasjon for å drive med skyting. I undersøkelser som retter seg mot frafall i idretten oppgir mange som har slutta med fotball, håndball og andre idretter at "det ble for seriøst". I dette ligger det blant annet at de følte seg presset av trenere og andre til å møte på flere treninger enn de selv ønsket eller at de følte at forventningene som ble stilt til de var for høye.

Det er i denne sammenheng viktig å huske på at det er noen ungdommer som også trenger å bli "pushet". Som instruktør er det derfor viktig å bli kjent med skytterne slik at du vet hvordan du skal håndtere ungdommene i ulike situasjoner.

For å at ungdommen skal drive med skyting på sine premisser er det viktig at foreldre, foresatte, instruktører og andre som driver ungdomsarbeid i lytter til ungdomsskytterne. 

Ved å la ungdommen drive med skyting på sine premisser bidrar vi til at ungdomsskytterne er aktive lenger.