Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Trygghet

Foto: Norsk Skyttertidende

Ungdom i DFS skal være del av et trygt miljø fritt for mobbing, press, trakassering og utnyttelse.

Ungdomsplakaten sier at barn og ungdom DFS skal være del av et trygt miljø fritt for mobbing, press, trakassering og utnyttelse. Dette kan for mange være en selvfølge, men det er likevel viktig å passe på at dette ikke forekommer i ditt skytterlag. 

For at et barn eller en ungdom skal føle trygghet i skytterlaget er det viktig at alle flere av de andre punktene på Ungdomsplakaten, f.eks. "På ungdommens premisser, "Trivsel" og "Fellesskap" er tilstede. 

Det kan være lett å si at "Hos oss er det ingen som blir mobbet" eller "Dette gjelder ikke oss", men det er ikke alltid like lett å oppdage at barn og unge blir utsatt for press, mobbing eller utnyttelse.

Sosiale medier

Det er spesielt utfordrende å følge med på hva som skjer i den sosiale medieverden. Har skytterlaget en egen gruppe på Snapchat, eller kanskje ungdommene har det? Vær bevisst på at dette også er arenaer hvor mobbing kan forekomme blant dagens unge.

Her må alle bidra!

Tiltak:

  • Sørg for at det er et godt miljø blant barn, ungdom og foresatte. Dette er alltid viktig!
  • Hvis dere opplever problemer: arranger et foreldremøte hvor dere snakker med de foresatte for å finne løsninger. 
  • Som ungdomsleder er det viktig at du bruker tid til observasjon av kommunikasjon og kroppsspråk blant ungdommene. Vis interesse regelmessig for hvordan de har det.
  • Det kan vært lurt med felles kjøreregler som er vedtatt av ungdomsgruppa for hvordan man skal opptre i skytterlagets grupper på sosiale medier. 

Ungdomsplakaten

Hensikten med Ungdomsplakaten er å gi barn og unge et bilde av hva de kan forvente å oppleve i Det frivillige Skyttervesen. Samtidig skal det gi føringer til medlemmer, tillitsvalgte og skyttere på alle nivåer i organisasjonen føringer til hvordan ungdomsarbeidet skal drives. Ungdomsplakaten er utarbeidet av DFSU.