Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Arranger lagsmesterskap i finfelt!

Et lagsmesterskap i finfelt være en fin start på karrièren som feltskyttere for skyteskoledeltakerne.

Alle lag med en aktiv ungdomsgruppe oppfordres til å arrangere lagsmesterskap i finfelt denne våren. 

Sikrer et variert tilbud

For å kunne tilby en variert og spennende aktivitet for de nye skytterne er feltskyting om vinteren, og gjerne om sommeren, et morsomt og viktig tilbud. For mange kan derfor et lagsmesterskap være et fint start på karrierren som feltskytter.

Øker aktiveten

Ved å arrangere lagsmesterskap for ungdomsgruppa kan dette bidra til å skape mer feltaktiviteter både i år og i årene som kommer. Dette skjer f.eks. gjennom felt-treninger i forkant av lagsmesterskapet. I tillegg blir ofte terskelen til å delta på andre feltstevner lavere. 

Viktig for miljøet

Et lagsmesterskapkan også være en fin arena for å skape godt mijlø i skytterlaget. Hvorfor ikke ha bål med grilling av pølser og sosialt samvær etter skytingen?

Gjør det enkelt

Arranger lagsmesterskapet i finfelt på skytebanen! Gjør det enkelt og skyt alt fra standplass 100 m (og f.eks 200/300 meter). Dette gjør både forberedelsestiden kortere og behovet for anvisere mindre.

Tips: Det er nå mulig å kjøpe inn feltfronter til elektroniske skiver (fåes hos de ulike leverandørene). Dette gjør arrangementet enda enklere for de lagene som har sine skiver ute om vinteren.

 

Oppfordring:

Arranger lagsmesterskap på finfelt!

 

Alle foto: Norsk Skyttertidende.