Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Hvor mange deltakere?

For at frafallet skal være minst mulig etter skyteskolen bør dere tenke over antallet deltakere.

Mange snakker om at det er vanskelig å få deltakerne på skyteskolen til å fortsette etter at skyteskolen er ferdig. For noen uker siden skrev vi om hvor viktig det er er å involvere foreldrene i skyteskolen nettopp med tanke på dette. 

I tillegg til dette så er det helt avgjørende for deres skyteskole, og effekten av denne over tid, at dere gjør en vurdering av deres mulighet til å følge opp deltakerne og deres foreldre/foresatte underveis og etter skyteskolen. 

1: Underveis i skyteskolen

Har dere god nok evene til å følge opp deltakerne underveis i skyteskolen? For at deltakerne skal føle seg velkomne og i løpet av skyteskolen føle en viss tilhørighet til det gode miljøet på skytebanen må dere ha nok tid til alle deltakerne.

Har dere "for mange" deltakere pr. instruktør står dere i fare for at deltakerne ikke føler seg sett og dermed heller ikke kjenner noen forpliktelse eller motivasjon til å komme tilbake etter skyteskolen. 

2: Etter skyteskolen

Selv om dere gjør en god jobb med oppfølging og involvering av deltakere, foreldre og foresatte underveis i skyteskolen er ikke hele jobben gjort. Om dere har en ungdomsgruppe med 20 ungdommer fra før, vil dere klare å håndtere 20 nye i tillegg til disse? Hvis dere har nok instruktører og nok treningstider til alle så er ikke dette noe problem. 

Hvis dere ikke har dette er derimot sjansen for at skyteskoledeltakerne, og andre i ungdomsgruppa, faller av relativt raskt.

Utfordringen med mange skyttere og få instruktører er den samme som under skyteskolen. Om skytteren, og de foresatte, ikke føler at de blir nok sett og involvert av trenere og instruktører i skytterlaget så er det ikke sikkert at de føler noen motivasjon eller forpliktelse til å være med videre.

 

Oppfordring:

Vurder hva deres kapasitet er og sørg for at dere har nok tid til alle deltakerne under skyteskolen!