Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Skyteskole-barometer

Hvor mange prosent av lagene i ditt samlag har arrangert skyteskole i 2017?

Som en del av satsingen på skyteskole høsten 2017 har Skytterkontoret jobbet opp mot ungdomslederne i samlagene. Noe av målet har vært å bevisstgjøre samlagene på deres oppgave med å følge opp lagene i arbeidet med å arrangere skyteskole. I denne anledning har det vært utarbeidet et barometer som viser den samlagsvise oppslutningen av skyteskolearrangører i 2017.

Barometeret har vært brukt gjennom 2017 og det er være en del av bevisstgjøringsarbeidet mot samlagene også i 2018.

 

Skyteskole-barometeret 2017

pr. 13. desember 2017.

Plass

Samlag

Arrangører

som har hatt skyteskole i 2017:

Lag i samlaget

%

1 Hedmark 4 8 50 %
1 Vesterålen 3 6 50 %
3 Søre Sunnmøre 6 14 43 %
4 Vest-Finnmark 4 11 36 %
5 Follo 5 14 36 %
5 Rana 5 14 36 %
7 Sogn Indre 7 20 35 %
8 Østfold 5 15 33 %
8 Aust-Finnmark 3 9 33 %
10 Sunnhordland 6 19 32 %
11 Vestfold 4 14 29 %
12 Inntrøndelag 7 26 27 %
13 Sunnmør 4 15 27 %
14 Salten 4 17 24 %
15 Østerdal 6 27 22 %
15 Opland 4 18 22 %
15 Sunnfjord 4 18 22 %
18 Troms 7 35 20 %
18 Fosen 3 15 20 %
18 Gauldal 2 10 20 %
21 Ofoten 3 16 19 %
22 Agder 3 17 18 %
23 Rogaland 5 29 17 %
24 Drammen 1 6 17 %
25 Namdal 4 25 16 %
25 Nordmør 4 25 16 %
27 Gudbrandsdal 3 19 16 %
28 Uttrøndelag 4 29 14 %
29 Solør 2 15 13 %
29 Sogn Ytre 2 15 13 %
31 Hordaland 4 32 13 %
31 Numedal 1 8 13 %
33 Vest-Agder 2 19 11 %
34 Nord-Østerdal 2 22 9 %
34 Ringerike 1 11 9 %
36 Aust-Agder 1 13 8 %
36 Hallingdal 1 13 8 %
38 Telemark 2 27 7 %
39 Akershus 2 28 7 %
40 Romsdal 2 30 7 %
40 Vefsn 1 15 7 %
42 Hardanger og Voss 1 21 5 %
43 Nordfjord 0 29 0 %
43 Vest-Telemark 0 17 0 %
43 Valdres 0 10 0 %
43 Hitra og Frøya 0 5 0 %
43 Lofoten 0 4 0 %
43 Oslo 0 4 0 %