Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Evaluering - Kurs i Stang- og felthurtig for kvinner

Benytt skjema nedenfor for tilbakemeldinger og evaluering av Kurs i Stang- og felthurtig for kvinner.

Det har vært god respons på tilbudet om egne kurs i Stang og felthurtig for kvinner. Kvinnesatsing i disse øvelsene er spesielt viktig, og DFS vil derfor prøve å videreføre tilbudet i noen år framover. I den sammenheng er det viktig med tilbakemeldinger fra deltakere og instruktører for å kunne videreutvikle konseptet. 

Svarte kurset til forventningene?
Hva var det beste med kurset?
Hva kan gjøres bedre?
Var det noe du savnet ved kurset?
Hva er beste sted, tidspunkt og varighet for et slik kurs?
Har du forslag til en annen kurs/opplæringsmodell?
Vil du delta neste år om tilbudet videreføres/videreutvikles?
Kommentarer: