Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Generell informasjon

Opplæring er en prioritert oppgave for alle organisasjonsledd. Skytterlagene er særlig ansvarlig for rekruttering og grunnleggende skyte- og sikkerhets opplæring av nye skyttere.

Det sentrale opplæringstilbudet i DFS retter seg spesielt mot de tillitsvalgte i samlagene, og instruktører som utdannes til lag og samlag. Målet er at kursvirksomheten skal gjøre de tillitsvalgte i samlagene i stand til å drive tilsvarende opplæring med- og for de tillitsvalgte i skytterlagene. 

DFS sin virksomhet er fullt og helt tuftet på frivillig innsats fra mange tusen tillitsvalgte  i lag og samlag landet rundt. Deres engasjement og kvalitative arbeid er helt avgjørende for at organisasjonen skal fungere og utvikle seg i takt med samfunnet. Rekruttering av tillitsvalgte er en svært viktig oppgave i DFS. Gjennom en blanding mellom nye og erfarne tillitsvalgte skapes det gode utviklingsbetingelser, der mange års erfaringer kan kombineres nye ideer og innfallsvinkler.

Lokalt skal DFS sitt opplæringstilbud være tilpasset de ønsker og behov som foreligger. Spesielt viktig er det å gi et tilbud til de med kort fartstid i organisasjonen, slik at disse raskest mulig blir oppdatert på DFS sin tilhørighet, tradisjoner, rutiner og regelverk. Paralellt med denne grunnopplæring  må det gis et oppdaterings- og videreutdanningstilbud til de med lang fartstid som tillitsvalgt.

Til sentrale kurs i DFS vil det bli sendt ut egen innbydelse i god tid før kurset. Her framkommer adminsitartive rutiner for påmelding, frammøte, tid og sted osv. Utgifter til reise og opphold dekkes normalt av DFS, unntatt er for skyteinstruktørkurs arrangert landsdelsvis. Konkret informasjon om dette vil framkomme i innbydelsen. Bestilling av flybilletter gjøres gjennom Skytterkontoret, der kontaktinformasjon gis i fbm. invitasjonen. Normalt dekkes kun bruk av offentlig kommunikasjon med mindre helt spesielle hensyn tilsier bruk av privat bil. Dette reguleres i sin helhet av Skytterkontorets økonomiavdeling.