Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Feltinstruktørkurs 2021

Feltinstruktørkurset har en god kombinasjon av teori, innskyting og konkurranser

Meld deg på årets feltinstruktørkurs nå! Arrangeres helga 17.-19. september i Harstad.

Meld deg på kurset i 2021 her.  


Formål

Utdanne DFS-feltinstruktører som kan holde kurs og samlinger i grovfeltskyting i regi av lag, samlag og kretser. 
Video fra kurset i 2018

Tidsrom

Arrangeres fra 17.september kl. 1200 til  19. september kl 1330 i Harstad (Trondenes skytterlag).

Deltakere

Forutsetningen for å kunne delta er at man har en viss erfaring som grovfeltskytter og instruktør. I tillegg skal deltakerne stille seg positive til å være instruktører ved feltkurs arrangert i samlagsregi. Det er ikke krav til at man er valgt eller oppnevnt som samlagsinstruktør. Avhengig av lokalisering har kurset begrenset med elevplasser.

I 2021 kan i tillegg unge skyttere inntil 25 år kan delta uten at det medfører instruktørforpliktelser (som feltkurs).

Påmelding

Ved flere påmeldinger enn elevplasser vil Skytterkontoret foreta en prioritering basert på behov i samlagene. Påmeldingsfristen er 5. september 2021. 

Reise og opphold

Reise til og fra kurset dekkes etter gjeldende satser. Flybilletter bestilles av Skytterkontoret. Biletter bestilles umiddelbart etter påmeldingsfristens utløp. Opphold under kurset dekkes av DFS. Det serveres frokost, lunsj og middag under kurset. For elever som kommer med fly blir det koordinert frammøte fra flyplass og felles transport til kursstedet.

Ammunisjon

DFS stiller med feltammunisjon for den praktiske skytingen under kurset (begrenset utvalg). De som ønsker å benytte egen eller hjemmeladet ammunisjon må medbringe 150 patroner.

Utstyr

Deltakerne skal medbringe våpen i grovkaliber og relevant skytterutstyr. Vesentlige deler av kurset foregår utendørs, slik at bekledning for å kunne være ute og å bevege seg i terrenget er påkrevet.

Personlig våpen demonteres og klargjøres for feltskyting under kurset, som en del av den praktiske undervisningen.

Koronatilpassinger

Kurset lyses ut med forbehold om det kan gjennomføres etter de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer for begrensning av koronasmitte. DFS vil sørge for smitteverntiltak iht gjeldende regler. Deltakere plikter å følge disse tiltak. 

Informasjon om kurset:

Studieplan 

Foreløpig program