Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Skyteinstruktørkurs 1 DFS/HV

Elevene tas ut blant søkere fra HV og DFS

Skyteinstruktørkurs 1 er et samarbeidskurs mellom HV og DFS.

Dato: 25. - 28. mai 2021.

Meld deg på nå!
Invitasjon kurs 2021

 

Heimevernet administrerer kurset, mens DFS er faglig ansvarlig.

For 2021 gjennomføres kurset i tidsrommet 25.-28. mai

Hensikten med kurset er å gi elevene grunnleggende intsruktøropplæring til skyteinstruktører i HV og DFS, slik at de kan fungere som skyteinsruktører på lagsnivå og innenfor egen avdeling i HV. Elevene blir også godkjent som standplassleder, som også registreres i Mitt DFS.

Bekjentgjøring
Invitasjon til kurset sendes til alle skytterlag og HV-distrikter i god tid før kurset. Samlagene får gjenpart av invitasjonen.  Påmelding skjer av den enkelte på DFS` hjemmesider. Etter at påmeldingsfristen har gått ut, vil samlagene bli bedt om en vurdering av sine elever, eventuelt prioritere ved for mange påmeldte.

Innhold i kurset (Endringer kan forekomme før påmeldingsfristen)

Kurset inneholder leksjoner innenfor instruksjon, skytelære, skyteledelse, våpenlære og organisasjon.

Detaljert oversikt over innholdet kan leses i studieplan for skyteinstruktørkurs 1.

 

INSTRUKSJON; innstruksjonslære, elevinstruksjon, skyteinstruksjon i praksis, skyteskole. 12 timer
SKYTELÆRE; Liggende-, kne- og stående skytestilling, sikte- og sikteteknikk, avtrekk og pusting, avstandsbedømmelse, vindavdriftliggende, knestående og stående skytestilling 12 timer
SKYTELEDELSE; alminnelige skikkerhetsbestemmelser, standplassleders anvar, krav og myndighet, skyte- og våpenreglement, praktisk bane- og feltskyting 15 timer
VÅPENLÆRE; puss og vedlikehold av våpen 2 timer
ORGANISASJON; Det frivillige Skyttervesen, ungdomsarbeid, miljøtiltak, teoretisk prøve 5 timer
ADMINISTRASJON; kurs- åpning og avslutning 1 time
SUM 47 timer

Diverse:
Kurset går fast en gang i året. Kurset avholdes ved Heimevernets Skole- og Kompetansesenter på Dombås. Kurset går over 4 dager fra tirsdag morgen til fredag.

Administrasjon:
Deltakerne må medbringe toalettsaker og andre private effekter for oppholdet. Sengetøy / sovepose medbringes ikke. Reise og opphold dekkes av Skytterkontoret. Skytterkontoret bestiller eventuelle flybilletter. Forøvrig stilles det følgende krav til elevene:

  • DFS-elevene skal ha egenerfaring med bane- og feltskyting i DFS.
  • Nedre aldersgrense er 18 år.
  • Elevene skal medbringe DFS-godkjent gevær i kaliber 6,5 eller 7,62 (gjelder ikke deltakere fra Heimevernet).
  • Elevene skal medbringe godkjent og egnet skyteantrekk til både bane og feltdisipliner.

Kontaktperson på Skytterkontoret i 2021 er Engebret Morten Mjøseng