Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Skyteinstruktørkurs 1

Praktisk skyteinstruksjon er en viktig del av kursene

Skyteinstruktørkurs 1 er et grunnleggende kurs for deg som ønsker å bli instruktør.

Meld deg på høstens kurs nå: Påmelding


Krav til deltakelse:

Kurset er åpent for alle medlemmer som fyller 16 år innen gjeldene kalenderår i Det frivillige Skyttervesen. Det kreves ingen spesiell kompetanse/bakgrunn for å delta på kurset. I tillegg til skyttere, oppfordres foreldre, jegere og andre interesserte til å delta.

Kurset er en meget god start på utdanningsstigen i DFS og kvalifiserer videre til skyteinstruktørkurs 2. 

Varighet

Kurset går sammenhengende fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag . Det er anledning til å gjennomføre fredagsleksjonene som e-kurs på forhånd. Ved å ta e-kursene deltar man fra lørdag morgen. 

E-kurs

Les mer om e-kurs ved å trykke her.  (Trykk "Logg inn", eller "Registrer deg" hvis du ikke har tatt e-kurs tidligere). 

Gratis å delta!

Det frivillige Skyttervesen arrangerer ett kurs i hver landsdel, hvert år. Arrangørsteder vil rullere mellom samlagene i landsdelen og vil variere fra år til år. Samlagene kan også arrangere kurset på egenhånd, men dette skal skje etter forhåndsgodkjenning av Skytterkontoret.

Det er gratis å delta på kurset. Deltakeren må betale reise til og fra kurset selv. Øvrige kostnader dekkes av DFS (mat og overnatting).

Hvor og når:

Dato

Hva

Landsdel

Hvor

Ansvarlig

01.-03. november

Skyteinstruktørkurs 1

Østlandet

 Rakkestad

Kristina V. Nervold

8.-10. november

Skyteinstruktørkurs 1

Sørlandet

Kristiansand

Engebret Mjøseng

8.-10. november

Skyteinstruktørkurs 1

Vestlandet

Os

Ola Fjuk-Herje

8.-10. november

Skyteinstruktørkurs 1

Midt- Norge

Ørsta

Runar Sørensen

8.-10. november

Skyteinstruktørkurs 1

Nord- Norge

Harstad

Kristina V. Nervold

Innholdet i kurset:

Instruksjon 12 timer, skytelære 9 timer, skyteledelse 4 timer, våpenlære 1 time, organisasjon 3 timer, administrasjon 1 time. Totalt 30 timer. 

Øvrig informasjon: 

- Program

Kurs i regi av samlagene

I tillegg til de faste årlige kursene samarbeider utdanningsavdelingen med samlag om gjennomføring av egne tilsvarende kurs i regi av samlagene. Det normale ved slike kurs er at det stilles krav om at deltakerne gjennomfører godkjent e-læring i forkant av kurset, slik at kursstart er lørdag morgen.  DFS dekker kostnader til kursleder/hovedinstruktør når dette er avtalt med utdanningsavdelingen, samlaget dekker øvrige kostnader. Samlagene mottar bidrag for slike kurs på 10 000 kr som grunnbeløp, deretter 500 kr pr deltaker, maksimalt 24 000 kr pr år.

Har du spørsmål om Skyteinstruktørkurs 1a?

Kontaktperson på Skytterkontoret er Engebret Mjøseng.