Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Kurs 1a

Praktisk skyteinstruksjon er en viktig del av kursene

Skyteinstruktørkurs 1, alternativ løsning, er et komprimert instruktørkurs. Dette er et grunnleggende kurs, og er det første på instruktørstigen til Det frivillige Skyttervesen

Meld deg på her: Påmelding

Se hvor kursene går i 2018: Kurskalender 2018


Deltakere

Kurset er åpent for alle medlemmer i Det frivllige Skyttervesen. Det kreves ingen spesiell kompetanse/bakgrunn for å delta på kurset. Deltakerne gis en grunnleggende skyteinstruktørutdanning for å kunne fungere som lagsinstruktører. I tillegg til skyttere, oppfordres foreldre, jegere og andre interesserte til å delta. Samtidig er dette en meget god start på utdanningsstigen i DFS for de som ønsker å bli instruktør i eget lag og samlag. Kurset kvalifiserer til deltakelse på skyteinstruktørkurs 2.

Varighet

Kurset går sammenhengende fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag . Det er anledning til å gjennomføre fredagsleksjonene som e-kurs på forhånd. Ved å ta e-kursene deltar man fra lørdag morgen. 

E-kurs

Les mer om e-kurs ved å trykke her.

Bekjentgjøring

Invitasjoner til kursene publiseres på www.dfs.no og Facebook. I tillegg  sendes det ut invitasjoner til alle skytterlag i god tid før kurset. Samlagene får gjenpart av invitasjonen. Påmeldingen skjer via egen påmeldingsportal på www.dfs.no.

Tid og sted

Det frivillige Skyttervesen arrangerer ett kurs i hver landsdel hvert år. Arrangersteder vil rullere mellom samlagene i landsdelen og vil variere fra år til år. Kursene arrangeres vanligvis i november. For gjennomføringssted og når kursene arrangeres se Kursplan.
Samlag kan også arrangere kurset på egenhånd, men dette skal skje etter forhåndsgodkjenning av Skytterkontoret.

Påmeldingsfrist:
Ikke satt for 2018 enda.

Kostnader

Det er gratis å delta på kurset. Deltakeren må betale reise til og fra kurset selv. Øvirge kostnader dekkes av DFS (blant annet mat og overnatting).

Innholdet i kurset

INSTRUKSJON 12 timer
SKYTELÆRE 9 timer
SKYTELEDELSE 4 timer
VÅPENLÆRE 1 time
ORGANISASJON 3 timer
ADMINISTRASJON 1 time
SUM 30 timer

 Detaljert studieplan for kurset kan dere lese her.

I forkant av de årlige kursene legges følgende informasjon her:

- Invitasjon
- Påmelding
- Deltakerlister
- Program
- Evaluering

Har du spørsmål om Skyteinstruktørkurs 1a?

Kontaktperson på Skytterkontoret er utdanningssjef Engebret Mjøseng som treffes på e-post em@dfs.no