Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Kurs 1a

Praktisk skyteinstruksjon er en viktig del av kursene

Skyteinstruktørkurs 1, alternativ løsning, er et komprimert instruktørkurs. Dette er et grunnleggende kurs, og er det første på instruktørstigen til Det frivillige Skyttervesen

Meld deg på her: Påmelding


Deltakere

Kurset er åpent for alle medlemmer i Det frivllige Skyttervesen. Det er ikke krav om å være skyttere selv, men det forutsettes at deltakerne har kjennskap til skyteprogrammene. Vi anbefaler foreldre og jegere til å delta på dette kurset. Deltakerne må medbringe våpen og skytebekledning. Nedre aldersgrense er 16 år.

Varighet

Kurset går sammenhengende fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag . Det er anledning til å gjennomføre fredagsleksjonene som e-kurs på forhånd. Ved å ta e-kursene deltar man fra lørdag morgen. 

E-kurs

Les mer om e-kurs ved å trykke her.

Bekjentgjøring

Invitasjoner til kursene publiseres på www.dfs.no og Facebook. I tillegg  sendes det ut invitasjoner til alle skytterlag i god tid før kurset. Samlagene får gjenpart av invitasjonen. Påmeldingen skjer via egen påmeldingsportal på www.dfs.no.

Tid og sted

Det frivillige Skyttervesen arrangerer ett kurs i hver landsdel hvert år. Arrangersteder vil rullere mellom samlagene i landsdelen og vil variere fra år til år. Kursene arrangeres vanligvis i november. For gjennomføringssted og når kursene arrangeres se Kursplan.
Samlag kan også arrangere kurset på egenhånd, men dette skal skje etter forhåndsgodkjenning av Skytterkontoret.

Påmeldingsfrist:
For kurset i Finnmark (deltakere kun fra Aust- og Vest Finnmark samlag) er påmeldingsfrist 5. januar 2018.

Mål med kurset?

Gjennom teoretisk og praktisk opplæring  utdanne deltakerne til skyteinstruktører i skytterlagene.

 

Kostnader

Det er gratis å delta på kurset. Deltakeren må betale reise til og fra kurset selv. Øvirge kostnader dekkes av DFS (blant annet mat og overnatting).

Innholdet i kurset

- Instruksjonslære 12 timer
- Skytelære 9 timer
- Skyteledelse 4 timer
- Våpenlære 1 time
- Organisasjon (om DFS, ungdomsarbeid, skyteskole osv.) 3 timer
- Administrasjon - åpning / avslutning, reiseregninger, presentasjon 1 time
SUM 30 timer

 

I forkant av de årlige kursene legges følgende informasjon her:

- Invitasjon
- Påmelding
- Deltakerlister
- Program
- Evaluering

Har du spørsmål om Skyteinstruktørkurs 1a?

Kontaktperson på Skytterkontoret er utdanningskonsulent Harald Lundnes som treffes på e-post hl@dfs.no eller telefon 400 29 855.