Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Informasjon kurs 2

Tidligere landslagstrener Christian Holstad Lilleng forteller om trening og treningslære

Les mer...

Skyteinstruktørkurs 2 er et samarbeidskurs mellom HV og DFS. Målet med kurset er å gi elevene videregående opplæring i skyteinstruksjon og skyteledelse, samt en grunnleggende lederutdanning. Elevene tas ut blant personell fra HV og DFS som tidligere har gjennomført skyteinstruktørkurs 1, og som har vært aktive instruktører i minst 2 år.

Bekjentgjøring:
Invitasjon til kurset sendes til alle skytterlag og HV-distrikter i god tid før kurset. Samlagene får gjenpart av invitasjonen. Påmelding for DFS elever skjer via samlaget, som prioriterer sine kandidater.

Utdanningsmål:
Gi elevene videregående opplæring i leder- og instruktørarbeide i Det frivillige Skyttervesen og Heimevernet.

Innhold i kurset:

- Instruksjonslære, tildeling av oppgaver, elevforberedelser 4 timer
- Praktiske oppgaver i elevinstruksjon 11 timer
- Skytelære – repetisjon av skytestilllingene (elevinstruksjon)
- Skytelære - sikting, avtrekk, pusting, spredning (elevinstruksjon)
- Feltskyting – vindavdrift, avstandsbedømmelse, spredning 3 timer
- Standplassledelse, kompetanse 1 time
- Ungdomsarbeide 3 timer
- Treningslære 9 timer
- Reglement i DFS / Undervisningsmateriell 2 timer
- Våpen og ammunisjonslære, håndlading av riflepatroner 8 timer
- Eksamen 3 timer
- Konkurranseforberedelser 1 time
- Administrasjon - åpning / avslutning, reiseregninger, presentasjon 4 timer
SUM 49 timer


Diverse:
Kurset gjennomføres fast en gang i året på HV-skolen Dombås. Normalt legges kurset til første halvdel av november. Varigheten er fra torsdag morgen til søndag middag.

Administrasjon:
Deltakerne må medbringe privat våpen og komplett skytebekledning. Det vil ikke bli gjennomført praktisk skyting, så type kaliber på våpen spiller ingen rolle. Videre må deltakerne medbringe toalettsaker og andre private effekter for oppholdet. Sengetøy / sovepose medbringes ikke. Reise og opphold dekkes av Skytterkontoret.
Alle deltakere blir tilsendt forhåndsinformasjon om kurset og administrative bestemmelser ca. 2 uker før kursstart.

Kontakt:
Kontaktperson på Skytterkontoret er Utdanningskonsulent Harald Lundnes, eller på telefon 40029855.