Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Kurs for nyvalgte

Undervisningen foregår i plenum, grupper og kategorivis.

Kurs for nyvalgte er et innføringskurs for nyvalget samlagsledere, ungdomsledere, utdanningskontakter og feltkontakter i samlag.

Arrangeres som webinar i 2021.

Info og påmelding her.Kurset er primært for nye tillitsvalgte. Det er gitt åpning for deltakelse fra sittende representanter som tidligere ikke har deltatt på kurset, men dette er kun unntaksvis, da det er vesentlig at nyvalgte gjennomfører kurset så tidlig som mulig.

Mål med kurset:

Gi nye tillitsvalgte i samlagene kunnskap om planlegging og gjennomføring av aktiviteter i eget samlag, samt kunnskap om Det frivillige Skyttervesens regelverk, organisasjon og driftsform. 

 

Innhold i kurset

  • DFS som organisasjon
  • Regelverk
  • Utdanningsvirksomheten i DFS
  • Samlagets arbeid
  • Intern og ekstern informasjon
  • IT-løsningene DFS
  • Funksjonsrettet opplæring av samlagsledere
  • Funksjonsrettet opplæring av ledere i ungdomsutvalgene
  • Funksjonsrettet opplæring av utdanningskontakter
  • Funksjonsrettet opplæring av feltkontakter.

Diverse:

Kurset går fast én gang i året. Normalt legges kurset til området i nærheten av Oslo lufthavn i starten av januar hvert år. Kurset går over 2 dager (lørdag - søndag). 

Alle som kommer reisende med fly må så langt det går reise hjemmefra lørdag morgen. 

Administrasjon:

Samlagene vil motta egen invitasjon til kurset. Reise og opphold dekkes av Skytterkontoret. Skytterkontoret bestiller flybilletter. Samlagene melder på sine deltakere.

Kontaktperson

Kontaktperson på Skytterkontoret er Ola Fjuk-Herje.