Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Regionalt seminar

Vår LS speaker, Tor Idar Aune, gjesteforeleser her om ungdomsarbeid

Regionalt seminar er et oppdateringskurs for tillitsvalgte i samlagene.

Turnus:
Seminaret legges normalt til område Gardermoen i månedsskiftet januar-februar, etter følgende turnus mellom landsdelene: 

  • 2020:   Felles for Sørlandet og Østlandet landsdeler
  • 2021:   Felles for Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge landsdeler
  • 2022:   Felles for Sørlandet og Østlandet landsdeler
  • 2023:   Felles for Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge landsdeler


Grunnlag:

Fra samlagene deltar ungdomsleder, utdanningskontakt og feltkontakt. Samlagsledere deltar på ledersamling for alle samlagsledere i landet, som arrangeres parallelt med reg.sem.
For best utbytte er det viktig å møte fulltallig. Det kan stilles med reserver etter følgende kriterier:
Ungdomsleder: Kan kun erstattes av en annen sentral person i samlagets ungdomsutvalg.
Utdanningskontakt: Kan ikke erstattes.
Feltkontakt: Kan kun erstattes av en annen person i samlagets feltutvalg.

Fra landsdelskretsene deltar leder og ungdomsleder. I tillegg deltar landsdelenes representanter i Skytterstyret og DFSU, samt representanter for Skytterkontoret.

Mål med seminaret:
Målet er å styrke samlagenes evne til å utdanne de tillitsvalgte i skytterlagene. 

Diverse: 
Seminaret er et viktig forum for å oppdatere tillitsvalgte på aktuelle saker i DFS. I tillegg legges det til rette for erfaringsutveksling mellom deltakerne gjennom diskusjoner i grupper samlagsvis, og på tvers av samlagene. Hovedtemaene i seminaret vil bli valgt med utgangspunkt i DFS sin Langtidsplan. Seminaret inneholder også et åpet forum der deltakerne velger tema. Varigheten på seminaret er 2 dager (lørdag - søndag). 

Administrasjon:
Samlagene vil motta egen invitasjon til seminaret. Reise og opphold dekkes av DFS. Skytterkontoret bestiller flybilletter. Samlagene melder på sine deltakere.

Her kommer følgende informasjon i forkant av kurset:

Spørsmål rettes til Skytterkontoret ved Runar Sørensen på rs@dfs.no eller tlf 984 21 511

Evaluering