Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Regionalt seminar

Regionalt seminar er et oppdateringskurs for tillitsvalgte i samlagene.

Turnus:
Seminaret legges normalt til område Gardermoen i månedsskiftet januar-februar, etter følgende turnus mellom landsdelene: 

  • 2020:   Felles for Sørlandet og Østlandet landsdeler
  • 2021:   Felles for Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge landsdeler
  • 2022:   Felles for Sørlandet og Østlandet landsdeler
  • 2023:   Felles for Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge landsdeler


Grunnlag:

Fra samlagene deltar ungdomsleder, utdanningskontakt og feltkontakt. Samlagsledere deltar på ledersamling for alle samlagsledere i landet, som arrangeres parallelt med reg.sem.
For best utbytte er det viktig å møte fulltallig. Det kan stilles med reserver etter følgende kriterier:
Ungdomsleder: Kan kun erstattes av en annen sentral person i samlagets ungdomsutvalg.
Utdanningskontakt: Kan ikke erstattes.
Feltkontakt: Kan kun erstattes av en annen person i samlagets feltutvalg.

Fra landsdelskretsene deltar leder og ungdomsleder. I tillegg deltar landsdelenes representanter i Skytterstyret og DFSU, samt representanter for Skytterkontoret.

Mål med seminaret:
Målet er å styrke samlagenes evne til å utdanne de tillitsvalgte i skytterlagene. 

Diverse: 
Seminaret er et viktig forum for å oppdatere tillitsvalgte på aktuelle saker i DFS. I tillegg legges det til rette for erfaringsutveksling mellom deltakerne gjennom diskusjoner i grupper samlagsvis, og på tvers av samlagene. Hovedtemaene i seminaret vil bli valgt med utgangspunkt i DFS sin Langtidsplan. Seminaret inneholder også et åpet forum der deltakerne velger tema. Varigheten på seminaret er 2 dager (lørdag - søndag). 

Administrasjon:
Samlagene vil motta egen invitasjon til seminaret. Reise og opphold dekkes av DFS. Skytterkontoret bestiller flybilletter. Samlagene melder på sine deltakere.

Her kommer følgende informasjon i forkant av kurset:

Spørsmål rettes til Skytterkontoret ved Runar Sørensen på rs@dfs.no eller tlf 984 21 511

Evaluering