Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Hjemmelading og sikkerhet

Rester og deler av sluttstykke, låsklakker og patroner etter en våpensprengning

Det er ikke kjent at det har skjedd alvorlige ulykker under ladeprosessen. Derimot har hjemmeladet ammunisjon forårsaket mange våpensprengninger....

Det nærmer seg nå et tosifret antall våpen som er sprengt grunnet overtrykk i hjemmeladet ammunisjon. Heldigvis har ikke disse hendelser påført noen av våre skyttere alvorlige skader, men det er all grunn til å vise stor aktsomhet for alle som lader sin ammunisjon selv.

I Skyttertidende nr 2/2012 publiseres en artikkel med fokus på sikkerhet ved lading og bruk av hjemmeladet ammunisjon. Vår oppfordring til alle er å skaffe seg god kunnskap om dette før man setter i gang.

Start gjerne med å lese artikkelen i Skyttertidende