Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Terminliste 2013

Tidspunkt for oppstart skyteskole er et eksempel på informasjon som skal framkomme av terminlisten

Terminlisten er skytterlagets aktivitetsplan for neste sesong. Her skal alle viktige aktiviteter være plassert.

Planlegging av neste års aktiviteter er en sentral oppgave for alle skytterlag. At informasjon om planlagt virksomhet er lett tilgjengelig er viktig for medlemmene, slik at de kan planlegge sin deltakelse i god tid. Med aktiv og god markedsføring er sjansene mye større for god oppslutning.

I terminlisten må framkomme tidspunkt, aktivitetstype, sted og arrangør. For intern virksomhet bør det også framkomme hvem som er ansvarlig. Terminlister må publiseres på lagets hjemmesiden m.m. slik at medlemmene stadig blir påminnet om forestående aktiviteter.

Frist for samlagene å legge inn stevneaktiviteten til sine respektive skytterlag i DFS arrangementskalender, er satt til 1. desember. Skytterlagene har mulighet til å legge inn alt av interne aktiviteter på arrangementskalenderen.

Eksempel på terminliste