Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Husk vedlikehold av el. skiver før sesongstart

Sikkerhetsmerke og refleksvester benyttes når vedlikehold foretas.

Elektroniske skiver må jevnlig vedlikeholdes for å fungere tilfredsstillende. Hovedvedlikehold bør gjøres nå før sesongstart.

Hovedvedlikehold av el. skiver kan være både kostbart og arbeidskrevende, men er helt nødvendig fra tid til annen for at skiver skal fungere godt nok.

Det meldes fra tid til annen om arrangører av så vel åpne stevner som mesterskap, der skivemateriellet ikke har holdt mål. I verste fall kan slike stevner bli underkjent, og for arrangørlaget gir dette særdeles dårlig reklame.

Les mer om konsekvenser ved mangelfullt vedlikehold i neste nummer av Norsk Skyttertidene, som kommer ut 20. april.

Lykke til med årets banesesong som skytter og stevnearrangør.