Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Vedrørende kjøp av geværpipe til Sauer

Geværpiper er forbruk for aktive skyttere. Mange skyttere har flere både nye og gamle liggende.

I Politiets retningslinjer for behandling av våpensaker kreves ervervstillatelse for å beholde gammelt løp ved anskaffelse av ny geværpipe.

Dagens regelverk er forankret i Lov om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon (våpenloven). Denne stortingsvedtatte lov danner i neste omgang utgangspunkt for den tilhørende forskrift, som gir mer detaljerte regler for håndheving og gjennomføring etter de intensjoner som ligger til grunn for loven. Deretter er det Politiets ansvar å håndheve lov og forskrift, der politidirektoratet har sine retningslinjer til politikamrene for håndtering av slike saker. Nedenfor følger noen relevante sitater fra forskrift og retningslinjer:

Ref. Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon m.m.:
Hos autorisert våpenhandler kan innehaver av våpenkort uten politimesterens tillatelse erverve geværpipe kamret for samme kaliber som den som skiftes ut mot å framvise våpenkort og legitimasjon. Ved distansesalg skal kopi av våpenkort og legitimasjon vedlegges bestillingen, og forsendelsen skal skje som rekommandert post.

Ref. Rundskriv om retningslinjer for politets behandling av våpensaker:
Politidirektoratet understreker at erverv av geværpipe uten politimesterens tillatelse utelukkende gjelder ved utskifting av piper. Det skal søkes ervervstillatelse i de tilfeller man bytter til pipe i et annet kaliber enn det som står på våpenkortet. Likeledes må det søkes om politimesterens tillatelse dersom den gamle pipen ønskes beholdt.