Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Tilpassing av regelverket for klasse AG3 og HK416

Militært NM under LS gir økt status på konkurransen

Regelverket for klasse AG3 og HK416 må være tilpasset de militære tekniske krav til våpen og Forsvarets ønsker om program

Avtrekkermekanismen på HK416 byttes i disse dager ut på alle våpen. Det nye avtrekket er noe lettere enn det opprinnelige. Regelverket tilpasses derfor slik at kravet til avtrekksvekt for HK justeres heretter ned til minimum 2 kg ved konkurranseskyting i DFS (inkl Mil NM).

Fra 2012 kan HV ungdom delta i Mil NM med AG3. Det stilles iht samarbeidsavtale mellom HV og DFS krav til rulleføring for å kunne delta i DFS konkurranser. HV ungdommer er ikke rulleført, men som en tilpassning til gjeldende regelverket for Mil NM gis HV ungdom også anledning til å delta i konkurranser i regi av DFS i klasse AG3.

Klasse AG3 og HK416 skal fra og med 2011 følge baneprogram som for klasse 1. Skytterboka for 2012 - 2013 er ikke korrigert for dette. Alle lag og samlag er orientert om endringen.

Invitasjon til Mil NM

Feltopplegg for Landsskytterstevnet, inkl Mil NM